lu.se

2022-06-15

Vill nå fler studenter med inkluderande pedagogik

Bättre tillgänglighet handlar ofta om förbättrad ­teknik. Men tekniken måste gå hand i hand med inkluderande ­pedagogik och lagkrav får inte utgöra broms­klossar. Det menar Håkan Eftring

[...]

2022-01-17

Låt konkreta situationer visa vägen – intervju

–Jämlikhet och likvärdighet handlar om att inte behöva pekas ut och stigmatiseras. Det säger Per-Olof Hedvall,

[...]

2021-11-17

Så blir arbetsplatsen tillgänglig för fler

Med universell utformning som förhållningssätt kan arbetsplatsen utformas för att fungera för alla.

[...]