lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Foto. Trappa med röd matta.

2021-09-20

Certec informerar 21 oktober – om universell utformning, mångfald och teknik

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

[...]

2021-06-18

Var är den mänskliga mångfalden i nybyggena?

När det byggs nytt i städerna finns en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och

[...]

2021-05-28

Licentiatpresentation 4 juni: Vem bygger vi för? – om universell utformning i stadens rum

Vem bygger vi för? Frågan ställer sig doktoranden Lilian Müller i sin licentiatuppsats inom Rehabiliteringsteknik vid

[...]

2021-05-24

Licentiatpresentation 26 maj: Hur universell utformning förstås och praktiseras i Sverige

Universell utformning är ett politiskt åtagande för att skapa nya produkter, miljöer och tjänster som fungerar för alla

[...]