lu.se

Nyheter

2021-11-17

Så blir arbetsplatsen tillgänglig för fler

Med universell utformning som förhållningssätt kan arbetsplatsen utformas för att fungera för alla.

[...]

2021-11-10

Virtuella övningar för bättre inkludering på arbetsplatsen – 12 november

Är du intresserad av hur arbetsplatsen kan bli mer inkluderande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar?

[...]

2021-11-02

Doktorandtjänst med inriktning mot användarmedverkan i kris- och beredskapsarbete

Nu finns det en utlyst doktorandtjänst med inriktning mot universell utformning, användarmedverkan och krishantering.

[...]