lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Utomhustrappor i metall som går mellan olika byggnader. Foto.

2021-06-18

Var är den mänskliga mångfalden i nybyggena?

När det byggs nytt i städerna finns en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. De som inte tillhör den inkluderade skaran riskerar att inte kunna

[...]

2021-05-28

Licentiatpresentation 4 juni: Vem bygger vi för? – om universell utformning i stadens rum

Vem bygger vi för? Frågan ställer sig doktoranden Lilian Müller i sin licentiatuppsats inom Rehabiliteringsteknik vid

[...]

2021-05-24

Licentiatpresentation 26 maj: Hur universell utformning förstås och praktiseras i Sverige

Universell utformning är ett politiskt åtagande för att skapa nya produkter, miljöer och tjänster som fungerar för alla

[...]

2021-01-25

Nu kan du testa spelet PlantAliens - framtaget i projektet GameA

Projektet GameA har haft som syfte att ta fram aktivitets-spel särskilt utformat för barn med rörelsehinder så som

[...]