Hoppa till huvudinnehåll

Universell utformning

Universell utformning handlar om att designa ett samhälle för alla. I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Universell utformning (Universal Design på engelska) kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.

Sju principer för universell utformning

The Center for Universal Design vid North Carolina State University har tagit fram sju principer för universal design.
Läs de sju principerna inklusive riktlinjer i original på NC State's hemsida
Läs den svenska översättningen av de sju principerna (PDF 313 kB)

1. Likvärdig användning.

Utformningen är användbar och marknadsmässig för personer med varierande förmågor.

2. Flexibilitet i användning

Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor.

3. Enkel och intuitiv användning

Användningen ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå.

4. Uppfattbar information

Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor.

5. Tolerans för misstag

Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar.

6. Låg fysisk ansträngning

Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning.

7. Storlek och utrymme för åtkomst och användning

Designen har lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller rörlighet.

illustration av hand som håller kort.

Situationskort / Context cards att använda i olika designprocesser

Läs en fristående kurs

Certec ger den fristående kursen Universell utformning – designperspektiv, metoder och utvärdering (TFRD35).