lu.se

Personal

Marie Cederblad
Ekonomiadministratör
Kontaktperson i ekonomiska frågor.
046 222 82 81
marie.cederblad@design.lth.se
Eileen Deaner
Logopedexamen, forskningskoordinator
046 222 39 34
eileen.deaner@certec.lth.se
Håkan Eftring
tekn dr, universitetslektor
Studierektor Designvetenskaper.
Tillgänglighet, Rehabrobotforskning.
046 222 40 96
hakan.eftring@certec.lth.se
Linnéa Eklöf
Leg. arbetsterapeut, doktorand
Design av teknisk och mänsklig assistans i vardagen för vuxna med ADHD
linnea.eklof@aleris.se 
Emil Erdtman
Doktorand
Projektet Rätt från början
emil.erdtman@certec.lth.se 
Eva Flodin
sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand 
Ståendets betydelse för de existentiella
villkoren vid spinal muskelatrofi.
046 222 46 95
eva.flodin@hos.hh.se
Per-Olof Hedvall
tekn dr, docent
Ämnesföreträdare Certec. 
Alternativ och kompletterande kommunikation. 
046 222 40 94
per-olof.hedvall@certec.lth.se
Bodil Jönsson
fil dr, professor emerita
046 222 46 95
bodil@bodiljonsson.se
Lena Leveen
Institutionsadministratör
046 222 46 95
lena.leveen@certec.lth.se
Charlotte Magnusson
tekn dr, docent
Haptik, expertsystem
Människa-Maskin-Interaktion
046 222 40 97
charlotte.magnusson@certec.lth.se 
Lilian Müller
MSSc, Doktorand
046-35 63 73
lilian.muller@certec.lth.se 
Susanne Nordbeck
administrativ koordinator
046 222 40 95
susanne.nordbeck@design.lth.se
Simon Nyman
datatekniker
046 222 46 95
simon.nyman@certec.lth.se 

Kirsten Rassmus-Gröhn
tekn dr, docent
Audio-h
aptiska gränssnitt, Interaktion
046 222 03 50
kirre@certec.lth.se

Bitte Rydeman
fil dr, leg logoped, universitetslektor
Studierektor Certec
Alternativ och kompletterande kommunikation
070 644 24 04
bitte.rydeman@certec.lth.se 
Johanna Rydeman
webbadministratör
johanna.rydeman@design.lth.se 
Delphine Szymczak
tekn lic, doktorand
Icke-visuell interaktion 
046 222 05 16
delphine.szymczak@certec.lth.se
Sidansvarig: