Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

I vår forskning vill vi verka för ökad jämlikhet genom att utgå från den berördas perspektiv och bedriva forskningen i den livssituation personen befinner sig. Vi brukar säga att det handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett samhälle för alla.
 

Ett träd med belysning stående på ett bord. Foto.


Forskningen kopplar tydligt till FN:s globala mål om minskad ojämlikhet som betonar vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför. Nedan är några exempel på aktuell forskning.

Vill du läsa mer om Certecs forskning? Titta på Certecs sida i Lunds universitets forskningsportal
 

Ett barn som rör vid en skärm. Foto.
Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-04-25
människor på väg upp för trappan på en tågstation. Foto.

Mer om Certec i forskningsportalen

Certecs böcker

Bland våra publikationer har vi ett antal texter och böcker som vi rekommenderar och ofta refererar till.

Globala målen

Forskningen inom Certec utgår från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan.

Mål 10 om minskad ojämlikhet betonar vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför:

”...ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.” – från Agenda 2030:s definition

Forskningen knyter också an till mål 11: Hållbara städer och samhällen och mål 4: God utbildning.