Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Våra kurser handlar om förmågan att sätta sig in i olika människors livssituation – att kunna designa lösningar som passar en mångfald av människor och är lätta att använda. 

Tändstickor i en träplatta. Foto.
Studenter redovisar sina projekt under kursen "Universal design".

De olika utbildningarna är starkt teknik- och människorelaterade. Rehabiliteringsteknik utgår från människans behov, önskningar och drömmar, vilket kan ställa höga krav på tekniska lösningar. De olika kurserna knyter an på olika sätt till FN:s globala mål 10 om minskad ojämlikhet och betonar vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför.

Utbildningsutbudet består av:

 • programkurser (se nedan) – för dig som går en utbildning inom LTH
 • exjobb inom rehabiliteringsteknik och interaktionsdesign
 • fristående kurser som främst riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig
 • doktorandkurser för dig som är forskarstuderande

Programkurser

Certecs programkurser är främst för dig som läser till ingenjör eller industridesigner. I dessa roller behöver du kunna ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor, och medverka till att produkter, tjänster och miljöer blir tillgängliga för så många människor som möjligt. 

Klicka på ett kursnamn för att synliggöra information om kursen och länk till kursplanen:

En projekt-baserad kurs som ger kunskap om interaktion och tekniker för människonära design baserat på interaktion som sträcker sig bortom den traditionella skärm-metaforen, dvs hur du designar, prototyper och utvärderar gränssnitt som baserar sig på exempelvis gester, 3D, ljud och känsel. Kursen avslutas med en mässa där du visar upp en prototyp av din design.

Detta är en projektkurs som ger 7,5 hp.

Läs kursplanen på kurser.lth.se

Se filmer av prototyper som skapats under tidigare kurser via spellista på YouTube.

Vem kan läsa kursen?

 • Kursen är obligatorisk för dig som läser Infocom.
 • Valbar kurs inom programmet Datateknik med specialisering bilder och grafik

Har du frågor, kontakta kursansvarig Kirsten "Kirre" Rassmus-Gröhn kirre@certec.lth.se

Mobilskärm i hand. Foto.

Kursen förmedlar centrala kunskaper och färdigheter inom digitalisering som exempelvis systemtänkande och förståelse för kopplingen mellan användarnas behov och de tekniska lösningarna. Du skaffar även dig en verktygslåda för att kunna lösa praktiska problem genom hands-on uppgifter.

Detta är en kurs som blandar teori med praktiska övningar och ger 15hp.

Kursen ges i samarbete mellan de tre institutionerna Elektro- och informationsteknik, Datavetenskap och Designvetenskaper.

Läs kursplanen på kurser.lth.se

Vem kan läsa kursen?

 • Kursen är obligatorisk för dig som läser vid Infocom-programmet.

Har du frågor, kontakta Kirsten "Kirre" Rassmus-Gröhn kirre@certec.lth.se

Den här kursen förmedlar kunskaper som behövs för att utveckla produkter, företeelser och miljöer som är anpassade till människors fysiska och kognitiva förutsättningar. Du arbetar med ett verklighetsanknutet företagsprojekt som sätter teorin för belastnings- och kognitionsergonomi i sitt sammanhang.

Detta är en teori- och projektkurs som ger 6 hp.

Läs kursplanen på kurser.lth.se

Vem kan läsa kursen?

 • Obligatorisk kurs för dig som läser Industridesign (kandidatutbildning) eller Maskinteknik med teknisk design.
 • Valbar kurs inom programmet Medicin och teknik med specialisering biomekanik, design och rehabilitering. 

Har du frågor, kontakta kursansvarig Håkan Eftring hakan.eftring@certec.lth.se 
eller Hillevi Hemphälä hillevi.hemphala@design.lth.se

Syftet med kursen är att du som student ska vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper om projektarbete och på så sätt vara väl förberedd för arbetslivet som ingenjör. Större delen av kursen består av arbete med ett projekt där du designar, bygger och testar ett system inom datateknikområdet.

Detta är en projektkurs som ger 7,5hp.

Läs kursplanen på kurser.lth.se

Vem kan läsa kursen?

 • Kursen är obligatorisk för dig som läser till högskoleingenjör i Datateknik.

Har du frågor, kontakta kursansvarig Kirsten "Kirre" Rassmus-Gröhn kirre@certec.lth.se

  Detta är en kurs där du får inblick i hur tekniken kan komma till nytta för människor som har funktionsnedsättningar genom att öka självständighet, livskvalitet och möjlighet att delta i samhället. Du får träffa människor med funktionsnedsättningar som berättar om sin teknikanvändning. Du får också träna din förmåga att lösa ingenjörsmässiga problem i ett människonära designprojekt. Kunskaper om människan och förmågan att sätta sig in i olika människors livssituation kommer att vara viktiga egenskaper hos en civilingenjör för att kunna delta i samhällets strävan mot mångfald.

  Detta är en teori- och projektkurs som ger 7,5 hp.

  Läs kursplanen på kurser.lth.se

  Vem kan läsa kursen?

  Kursen är valbar för dig som läser följande program:

  • Medicin och teknik med specialisering biomekanik, design och rehabilitering
  • Infocom med specialisering användbarhet och design
  • Datateknik
  • Elektroteknik med medicinsk teknik
  • Teknisk fysik
  • Maskinteknik
  • Maskinteknik med teknisk design

  Har du frågor, kontakta kursansvarig Håkan Eftring hakan.eftring@certec.lth.se 

  Personer i en grupp pratar, affischer i bakgrunden. Foto.

  Detta är en kurs som blandar teori och praktiskt projektarbete. Du fördjupar dig i olika aspekter på servicerobotikämnet och får i projektarbetet samarbeta med andra studenter där ni tillsammans får användning för era samlade kunskaper i mekanik, elektronik och programmering när ni bygger en fungerande servicerobot.

  Detta är en teori- och projektkurs som ger 7,5hp.

  Läs kursplanen på kurser.lth.se

  Vem kan läsa kursen?

  Valbar kurs för programmen:

  • Infocom
  • Datateknik
  • Elektroteknik
  • Maskinteknik med specialisering mekatronik
  • Maskinteknik med teknisk design

  Kursen ges på engelska och är därför även lämplig för utbytesstudenter.

  Har du frågor, kontakta kursansvarig Håkan Eftring hakan.eftring@certec.lth.se 

  Robot i en labyrint. Foto.

  Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt  utan att det krävs speciell anpassning. Du lär dig att designa för en bred målgrupp och genomför ett människonära designprojekt tillsammans med industridesignstudenter.

  Syftet med kursen är att du som ingenjörsstudent i dina kommande yrkesroller skall kunna ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera produkter, tjänster och miljöer och avgöra hur väl de uppfyller kriterier för universell och inkluderande design.

  Detta är en teori- och projektkurs som ger 7,5 hp.

  Läs kursplanen på kurser.lth.se

  Vem kan läsa kursen?

  Obligatorisk kurs för dig som läser Mastersutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet.

  Valbar kurs för dig som läser följande program:

  • Infocom med specialisering användbarhet och design
  • Datateknik
  • Maskinteknik
  • Maskinteknik med teknisk design
  • Medicin och teknik med specialisering biomekanik, design och rehabilitering

  Har du frågor, kontakta kursansvarig Håkan Eftring hakan.eftring@certec.lth.se 

  Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

  Detta är en teorikurs som ger 2 hp och ger nödvändiga förkunskaper inför kursen "Universal design – projekt (TNSF02)".

  Läs kursplanen på kurser.lth.se

  Vem kan läsa kursen?

  • Kursen är obligatorisk för dig som läser Industridesign (kandidatutbildning).

  Har du frågor, kontakta kursansvarig Per-Olof Hedvall per-olof.hedvall@certec.lth.se

  Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt  utan att det krävs speciell anpassning. Du lär dig att designa för en bred målgrupp och genomför ett människonära designprojekt.

  Syftet med kursen är att du som industridesignstudent i dina kommande yrkesroller ska ha verktyg med dig för att ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

  Detta är en projektkurs som ger 5hp.

  Läs kursplanen på kurser.lth.se

  Vem kan läsa kursen?

  • Kursen är obligatorisk för dig som läser Industridesign (kandidatutbildning).

  Har du frågor, kontakta kursansvarig Håkan Eftring hakan.eftring@certec.lth.se 

  Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-04-25
  Två personer vid ett bord skrattar tillsammans.

  Examensarbete

  Vid Certec kan du göra exjobb inom rehabiliteringsteknik och interaktionsdesign. Du hittar lediga exjobb och information om processen här:

  Två personer vid datorer skrattar tillsammans.

  Forskarutbildning

  Certec ger flera doktorandkurser och du hittar information om att doktorera och länk till kurserna här: