Hoppa till huvudinnehåll

Certec informerar 2023

Är du intresserad av universell utformning, inkludering, mångfald och teknik?

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

Årets seminarier tar bland annat upp inkluderande krisplanering, att gå från inkluderande till nonkluderande design, användandet av situationskort för inkluderande undervisning, och hur medvetna radbrytningar i text kan underlätta för personer med lässvårigheter.

Datum och tid

torsdag 19 oktober 2023, kl 10.00-16.00

Plats

Ingvar Kamprad designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund. Du kan välja mellan att vara med på plats eller delta digitalt.

Anmäl dig till Certec informerar

Anmälan till Certec informerar 2023 är nu stängd. 

Program

10.00 – Praktisk information och introduktion till dagen, Jessika Sellergren

10.05 – Vad vi vinner på att gå från inkluderande till nonkluderande design, Per-Olof Hedvall, Certec

10.20 – Hur kan skönlitteratur hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att förbereda sig för kriser? Linda Stjernholm, Certec

10.35 – Visualisering för universell utformning i plan- och byggprocesser, Charlotte Magnusson, Certec    

10.50 – Paus

11.20 – Frasanpassade radfall – när ska en rad sluta och en annan börja? Stefan Johansson och Karin Forsell

11.35 – Situationskort som förberedelse för en mångfald av studenter, Håkan Eftring, Certec

11.50 – Lunch, 60 minuter

12.50 – Att vara eller inte vara som alla andra, Mia Larsdotter, Certec/Begripsam

13.05 – Hur kan sopsortering i hyreshusområden bli mer inkluderande? Anna-Sara Fagerholm, Certec

13.20 – Paus

13.30 – MISK-Musik, Interaktiv design, Sinnestimulering, Kvalitet. Charlotte Magnusson, Certec

13.45 – Lättare sagt än gjort: Designprocesser med universell utformning i stadsutvecklingen. Emil Erdtman, Certec

14.00 – Diskussion och frågor (även från chatten)

14.15 – Paus och mingel med fika, 30 minuter.

14.45 – ABILITY- Development of a tactile pin display. Taqwa Saeed, Certec (på engelska)

15.00 – A status of Universal Design in Denmark through the lens of Rumsans. Sidse Grangaard, Aalborg University (på engelska)

15.50 – Avslutning - Looking forward (på engelska)

Seminarier vid Certec informerar 2023

Vad vi vinner på att gå från inkluderande till nonkluderande design
Per-Olof Hedvall, Certec

Vägen mot ett samhälle för alla har inte varit rak. Det som började med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blev senare inkluderande design för alla. I vår forskning börjar vi nu se tecken på ett tredje steg, från inkluderande till ”nonkluderande design”. I denna föreläsning berättar jag om vad nonkluderande design innebär och vilka vinster vi ser med att gå från inkludering till nonkludering.

Hur kan skönlitteratur hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att förbereda sig för kriser?
Linda Stjernholm, Certec

Krisplanering och krisberedskap är avgörande för att hantera osäkerhet och skydda medborgare vid kriser. För personer med intellektuell funktionsnedsättning finns det dock särskilda utmaningar och behov som måste beaktas i dessa planer. I denna presentation rapporteras kring användningen av läsmetoden Shared Reading (delad läsning) som ett sätt att utforska krisscenarier i skönlitteratur och diskutera förberedelser inför kriser.

Visualisering för universell utformning i plan- och byggprocesser
Charlotte Magnusson, Certec

I detta projekt arbetar vi med att utveckla verktyg för visualisering avsedda att säkerställa att universell utformning bättre ska beaktas hela vägen genom plan- och byggprocessen. Kärnan i projektet är att utforska vilken/vilka typer av visualisering som fungerar i olika skeden av stadsplaneringsprocessen, samt baserat på de erhållna resultaten utveckla visualiseringsverktyg med tillhörande utbildningsmaterial. På detta seminarium rapporterar vi om vårt arbete så här långt.

Frasanpassade radfall – när ska en rad sluta och en annan börja?
Stefan Johansson och Karin Forsell

Hur man genom att göra medvetna radbrytningar i en text kan underlätta läsningen för den som har lässvårigheter.

Situationskort som förberedelse för en mångfald av studenter
Håkan Eftring, Certec

Människor är olika. Det vet nog de flesta men hur gör man när man tänker inkluderande? Hur gör man som universitetslärare när man ska ta hänsyn till en mångfald av studenter i planeringen av kurser och läraktiviteter?  Vilka situationer ska man förbereda sig på?

Nu finns en kortlek med 67 situationskort, både tryckt och digitalt, som ger stöd i planeringen.  Vi har använt situationskorten i flera workshoppar med lärare och bibliotekarier, där korten inspirerar till att diskutera workshopdeltagarnas egna exempel och erfarenheter. Här kan du läsa mer och ladda ner situationskorten.

Att vara eller inte vara som alla andra
Mia Larsdotter, Certec / Begripsam

Svenskt Teckenspråks konstruktion som språk i riksdagspolitiska texter.

Hur kan sopsortering i hyreshusområden bli mer inkluderande?
Anna-Sara Fagerholm, Certec

Det är en av utgångspunkterna i ett pågående forskningsprojekt med Örnsköldsviks kommun. Under föredraget presenteras en modell för förbättrad avfallshantering. I ett första steg följdes avfallshanteringen på plats i bostadsområdet Valla och intervjuer och workshops genomfördes tillsammans med boenden och aktörer som hanterar avfall. I ett andra steg utvecklades soprumsdesign med målet att förbättra och förenkla möjligheten att sortera och återvinna

MISK
Charlotte Magnusson, Certec

MISK-projektet, som stöds av Allmänna Arvsfonden, handlar om att skapa nya förutsättningar för personer med omfattande kognitiva, kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar att uttrycka sig musikaliskt och att kommunicera genom musik. Projektet leds av Göteborgs Stad Funktionsstöd, i samarbete med Föreningen Furuboda och Certec. Certec deltar i arbetet att utveckla nyskapande musikinstrument, så kallade MISK-instrumentet, där man från en digital plattform bygger upp och individanpassar val av ljud och spelsätt. Vi berättar om de olika instrumenten, och vad som hänt så här långt i projektet.

Lättare sagt än gjort: designprocesser med universell utformning i stadsutvecklingen
Emil Erdtman, Certec

Emil Erdtman har vid tidigare Certec informerar presenterat artiklar för den kommande doktorsavhandlingen. Denna gång blir det fjärde artikeln som bygger på forskarledda workshoppar om utveckling av allmänna platser och byggnader i tre medelstora svenska kommuner. Universell utformning är ibland ett politiskt mål som försvinner i processen men också ett perspektiv som drivs av engagerade tjänstepersoner i samarbete med funktionshindersrättsrörelsen. Frågan är hur processerna utvärderas och vilket lärande som sker hos och mellan myndigheter, företag och civilsamhälle.

ABILITY- Development of a tactile pin display (på engelska)
Taqwa Saeed, Certec

I EU-projektet ABILITY utvecklas en taktil display för tillgång till digital information för personer med synnedsättning. Målet är att utveckla ett sätt att uppleva digitala bilder genom en kombination av taktil information och ljud. 

A status of Universal Design in Denmark through the lens of Rumsans (på engelska)
Sidse Grangaard, Aalborg University

Rumsans is a Danish website about Universal Design in the built environment. Based on an introduction to the site and the reason for it this keynote presents a status of Universal Design in Denmark in relation to e.g. regulation and SDG2030. 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-05-12
personer minglar på IKDC. Foto.

Är du intresserad?

Certec informerar vänder sig till en bred målgrupp. Det kan vara människor som arbetar inom olika grenar av vård och omsorg, skola, planering och administration. Certec informerar vänder sig även till människor med funktionsnedsättningar och anhöriga, till kuratorer, personliga assistenter, läkare, lärare, LSS-handläggare, studenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, studenter och politiker. Men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Kontakt

Lena Leveen
lena.leveen@certec.lth.se 
046-222 46 95