lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Att upphandla tillgängligt och användbart genom universell utformning

Välkommen till ett web-event om offentlig upphandling, tillgänglighet och användbarhet – med workshop!

Lagen om offentlig upphandling ställer numera krav på tillgänglighet när det som upphandlas ska användas av fysiska personer.

Hur ska vi kravställa för att uppnå hållbarhet i offentlig upphandling, med fokus på tillgänglighet och användbarhet? Vilka krav ska eller bör ställas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv? Hur säkerställer vi att det vi upphandlar blir både tillgängligt och användbart? När och hur kan man involvera användare och leverantörer? Hur kan universell utformning användas som ett stöd i upphandlingsprocessen?

Detta event vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar med offentlig upphandling. Det riktar sig även till dig som har ett samordnande eller strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning.

När? 

den 27 januari 2022, kl 09-12

Var?

Eventet hålls via Zoom

Hur?

Anmäl dig i formuläret längre ner på sidan, senast den 25/1 2022. Deltagandet är kostnadsfritt. 

Preliminärt program

  • 09.00 – 09.10: Välkommen
  • 09.10 – 09.35: Enkät 2021 till statliga myndigheter om offentlig upphandling, Myndigheten för delaktighet
  • 09.35 – 10.00: Hur Statens inköpscentral beaktar tillgänglighet i upphandling av ramavtal, Kammarkollegiet
  • 10.00 – 10.15: Paus
  • 10.15 – 10.40: Ett case ur verkligheten, Arbetsförmedlingen
  • 10.40 – 11.30: Offentlig upphandling och tillgänglighet genom universell utformning (med workshop), Upphandlingsmyndigheten
  • 11.30 – 11.55: Upphandlingsstöd baserat på universell utformning, Malmö Stad, Lunds universitet
  • 11.55 – 12.00: Avslut

Anmäl dig till "Att upphandla tillgängligt och användbart genom universell utformning"

Det är kostnadsfritt att delta.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig. Anmäl dig senast den 25/1 2022.

Uppgifterna du skickar in används enbart för genomförandet av ovanstående evenemang. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas vid Lunds universitet på www.lu.se/integritet

att upphandla tillgängligt

att upphandla tillgängligt
Sidansvarig:

Arrangörer

Lunds universitet i samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Funktionsrätt Sverige, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen Stockholm, Myndigheten för delaktighet och Upphandlingsmyndigheten.