lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Att upphandla tillgängligt och användbart genom universell utformning

Välkommen till ett web-event om offentlig upphandling, tillgänglighet och användbarhet – med workshop!

Lagen om offentlig upphandling ställer numera krav på tillgänglighet när det som upphandlas ska användas av fysiska personer.

Hur ska vi kravställa för att uppnå hållbarhet i offentlig upphandling, med fokus på tillgänglighet och användbarhet? Vilka krav ska eller bör ställas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv? Hur säkerställer vi att det vi upphandlar blir både tillgängligt och användbart? När och hur kan man involvera användare och leverantörer? Hur kan universell utformning användas som ett stöd i upphandlingsprocessen?

Detta event vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar med offentlig upphandling. Det riktar sig även till dig som har ett samordnande eller strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning.

När? 

den 27 januari 2022, kl 09-12

Var?

Eventet hölls via Zoom

Dokumentation

Presentationerna spelades in. Tyvärr drabbades vi av tekniska problem, vilket gjorde att vi enbart kan dela presentationen från Kammarkollegiet som pdf. Presentationen innehåller dock mycket information och är väl värd att läsa igenom. Moderator för dagen var Charlotte Magnusson, Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet.

Program

Hur Statens inköpscentral beaktar tillgänglighet i upphandling av ramavtal – PDF (1.15 MB)

William Friberg, william.friberg@kammarkollegiet.se, Kammarkollegiet


Arbetsförmedlingen - ett case ur verkligheten – på YouTube

Elisabeth Aguilera, elisabeth.aguilera@arbetsformedlingen.se, och Sandra Eriksson, sandra.eriksson@arbetsformedlingen.se, Arbetsförmedlingen


Enkät 2021 till statliga myndigheter om offentlig upphandling – på YouTube

Hans von Axelson, hans.von.axelson@mfd.se, Myndigheten för delaktighet


Offentlig upphandling och tillgänglighet genom universell utformning – på YouTube

Ellionor Triay Strömvall, ellionor.triay_stromvall@uhmynd.se, Lena Ceesay, lena.ceesay@uhmynd.se, Upphandlingsmyndigheten


Upphandlingsstöd baserat på universell utformning – på YouTube

Hemsida med material som nämns i presentationen: Upphandlingsstöd baserat på universell utformning – Malmö stad (malmo.se)

Annica Axelsson annica.axelsson@malmo.se, Malmö Stad, Charlotte Magnusson, charlotte.magnusson@certec.lth.se, Lunds universitet

Sidansvarig:

Arrangörer

Lunds universitet i samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Funktionsrätt Sverige, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen Stockholm, Myndigheten för delaktighet och Upphandlingsmyndigheten.