lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om Certec

Certec är Avdelningen för rehabiliteringsteknik inom Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Vår forskning och utbildning har en uttalad avsikt: att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre förutsättningar genom en mer användvärd teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och sökande. Arbetet börjar i människan och slutar i människan, samtidigt som både process och resultat ofta har en genuint teknisk karaktär.

Läs Bodil Jönssons berättelse om Certecs historia som publicerades i jubileumsboken "50 år med LTH". Certec - en udda fågel (PDF, 1.2mb)

Sidansvarig:

Certecs gamla webbplats, med 26.000 webbsidor, finns kvar på www.arkiv.certec.lth.se. Den underhålls inte längre, men du hittar ofta hänvisningar till den när du söker på något gammalt.