lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Forskning

Certecs forskningsområde är rehabiliteringsteknik. Forskningen handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett funktionshinderperspektiv.

Vår forskning är situerad och vi utgår från det levda funktionshindret. Det innebär att vår forskning utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation han eller hon befinner sig. Vi försöker skapa användvärd teknik genom en människonära design.

Positionering av forskningsområdet rehabiliteringsteknik

Fördjupa dig gärna i följande teori- och metodpublikationer och avhandlingar:

Rehabiliteringsteknik blev ett forskarutbildningsämne 1997. Läs mer om utbildningen på forskarnivå.

In English

Sidansvarig:  |