lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Utbildning

För civilingenjörsstudenter

 

Obligatoriska kurser för Teknisk Design

Ergonomi MAMF30 (vårterminer)

Obligatoriska kurser för InfoCom

Avancerad interaktionsdesign MAMN01 (lp4)

Valfria kurser

Rehabiliteringsteknik TNX097 (höstterminer)
Rehabiliteringsteknik och design TNX153 (vårterminer)
Ergonomi MAMF30 (vårterminer, valfri för BME4, dvs Medicin och Teknik årskurs 4)
Avancerad interaktionsdesign MAMN01 (valfri för D4 i mån av plats)

För industridesignstudenter

Obligatoriska kurser

Ergonomi MAMF30 (höstterminer)
Universal design, teori TNSA01 (höstterminer)
Universal design, projekt TNSF02 (vårterminer)

Fristående kurser

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg TFRD30
(Ges våren 2015. Planeras att ges vårterminer.)
Att utforma tankestöd i vardagen TFRB20 
(Ges höstterminer)

OBS: Certecs kurser på Moodle från hösten 2014 hittar du på http://moodle.certec.lth.se
(Tidigare kurser finns kvar på
http://kurs.certec.lth.se)

Sidansvarig:  |