lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildning

För civilingenjörsstudenter

Valfria kurser

Rehabiliteringsteknik TNX097 (höstterminer)
Rehabiliteringsteknik och design TNX153 (vårterminer)
Avancerad interaktionsdesign MAMN01
(ges som valfri kurs för C4 och D4 hösten 2013. Ges som obligatorisk kurs för C3 och valfri för D4 våren 2014 - OBS! Platsbegränsad!)

Obligatoriska kurser för Teknisk Design

Belastnings- och kognitionsergonomi MAMA11 (vårterminer)

För industridesignstudenter

Obligatoriska kurser

Belastnings- och kognitionsergonomi MAMA05 (höstterminer)
Universal design, teori TNSA01 (höstterminer)
Universal design, projekt TNSF01 (vårterminer)

Fristående kurser

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg TFRD30
(Ges våren 2014. Planeras att ges vårterminer.)
Att utforma tankestöd i vardagen TFRB20 
(Ges våren och hösten 2014)

OBS: Certecs kurser på Moodle hittar du på http://kurs.certec.lth.se

In English

Sidansvarig:  |