lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildning

För civilingenjörsstudenter

Valfria kurser

Rehabiliteringsteknik TNX097 (höstterminer)
Rehabiliteringsteknik och design TNX153 (vårterminer)
Avancerad interaktionsdesign MAMN01
(gavs som valfri kurs för C4 och D4 hösten 2013. Gavs som obligatorisk kurs för C3 och valfri för D4 våren 2014 - OBS! Platsbegränsad!)
Ergonomi MAMF30 (vårterminer, valfri för BME4, dvs Medicin och Teknik årskurs 4)

Obligatoriska kurser för Teknisk Design

Ergonomi MAMF30 (vårterminer)

För industridesignstudenter

Obligatoriska kurser

Ergonomi MAMF30 (höstterminer)
Universal design, teori TNSA01 (höstterminer)
Universal design, projekt TNSF02 (vårterminer)

Fristående kurser

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg TFRD30
(Ges våren 2015. Planeras att ges vårterminer.)
Att utforma tankestöd i vardagen TFRB20 
(Gavs våren och hösten 2014)

OBS: Certecs kurser på Moodle från hösten 2014 hittar du på http://moodle.certec.lth.se
(Tidigare kurser finns kvar på
http://kurs.certec.lth.se)

In English

Sidansvarig:  |