lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Personal

Héctor A. Caltenco
tekn dr, forskare
Design av kroppsnära gränssnitt för barn med utvecklingsstörning 
046 222 08 77
hector.caltenco@certec.lth.se
Marie Cederblad
Ekonomiadministratör
Kontaktperson i ekonomiska frågor.
046 222 82 81
marie.cederblad@design.lth.se
Eileen Deaner
Logopedexamen, forskningskoordinator
046 222 39 34
eileen.deaner@certec.lth.se
Håkan Eftring
tekn dr, universitetslektor
Studierektor Designvetenskaper.
Tillgänglighet, Rehabrobotforskning.
046 222 40 96
hakan.eftring@certec.lth.se
Linnéa Eklöf
Leg. arbetsterapeut, doktorand
Design av kognitivt stöd i vardagen för vuxna med ADHD
073 323 67 74
linnea.eklof@primavuxen.se
Eva Flodin
sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand 
Ståendets betydelse för de existentiella
villkoren vid spinal muskelatrofi.
046 222 46 95
eva.flodin@hos.hh.se
Susanne Frennert
M.Sc., B.Sc., doktorand
Människa – Robotinteraktion – teknik anpassad för äldre personer
046 222 80 78
Susanne.frennert@certec.lth.se 
Per-Olof Hedvall
tekn dr
Ämnesföreträdare Certec. 
Alternativ och kompletterande kommunikation. 
046 222 40 94
per-olof.hedvall@certec.lth.se
Bodil Jönsson
fil dr, professor emerita
046 222 46 95
bodil@bodiljonsson.se
Peter Kitzing
docent emeritus
046 222 46 95
peter.kitzing@med.lu.se 
Lena Leveen
Institutionsadministratör
046 222 46 95
lena.leveen@certec.lth.se
Charlotte Magnusson
tekn dr, docent
Haptik, expertsystem
Människa-Maskin-Interaktion
046 222 40 97
charlotte.magnusson@certec.lth.se 
Håkan Neveryd
tekn lic, universitetsadjunkt
Rörelsehinder och mobila robotar, undervisning
046 222 46 97
hakan.neveryd@certec.lth.se 
Susanne Nordbeck
administrativ koordinator
046 222 40 95
susanne.nordbeck@design.lth.se
Simon Nyman
datatekniker
046 222 46 95
simon.nyman@certec.lth.se 

Kirsten Rassmus-Gröhn
tekn dr, universitetslektor
Studierektor Certec
Audio-h
aptiska gränssnitt, Interaktion
046 222 03 50
kirre@certec.lth.se

Bitte Rydeman
fil dr, leg logoped, universitetslektor
Alternativ och kompletterande kommunikation
070 644 24 04
bitte.rydeman@certec.lth.se 
Henrik Svarrer Larsen
Doctoral student, B.Ed., Master Interaction Design
Embodied interaction, 
multi-sensory environments.
046 222 40 38
henrik.svarrer.larsen@certec.lth.se
Delphine Szymczak
tekn lic, doktorand
Icke-visuell interaktion 
046 222 05 16
delphine.szymczak@certec.lth.se
Sidansvarig:  |