lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-09-26

Certec informerar om rehabiliteringsteknik och design 20 oktober 2016

Dagen vänder sig till alla som har intresse av att se hur teknik och design kan skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Läs mer här: Certec informerar

[...]

2016-09-23

Robotar utvecklas med felaktig bild av äldre användare

Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med hemvård, och robotteknik kan vara ett

[...]

2016-02-16

Universell design ökar delaktigheten för alla

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det

[...]

2016-02-09

Praktiska utmaningar med robotar - föreläsning på hjälpmedelsmässa 9-10 mars

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i

[...]