lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-08-25

Disputation om äldre människors interaktion med robotar 9 september 2016

Susanne Frennert försvarar sin avhandling om äldre människors interaktion med robotar i ämnet Rehabiliteringsteknik: Older People Meet Robots - Three Case Studies on the Domestication of

[...]

2016-07-05

Certec informerar om rehabiliteringsteknik och design 20 oktober 2016

Dagen vänder sig till alla som har intresse av att se hur teknik och design kan skapa bättre möjligheter för personer

[...]

2016-02-16

Universell design ökar delaktigheten för alla

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det

[...]

2016-02-09

Praktiska utmaningar med robotar - föreläsning på hjälpmedelsmässa 9-10 mars

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i

[...]