lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2018-01-30

Teknik efter stroke

Vad finns det för teknik och kan den fungera som stöd efter stroke? Projektet ActivABLES har som mål att undersöka hur fysiska och interaktiva objekt kan användas för att göra träning

[...]

2017-10-19

Universell utformning ger nya möjligheter

Universell utformning och inkluderande design är på god väg att förändra samhället. Men det krävs fortfarande mer

[...]

2017-10-09

Strävan efter lika villkor

– Genom att fokusera på inkludering kan vi göra produkterna mer flexibla så fler kan använda dem utan särskilda

[...]

2017-09-25

Idéer samlas i projekt om stroke

Projektet ActivABLES handlar om att utveckla fysiska interaktiva objekt som gör det både enklare och mer motiverande

[...]