lu.se

Certec

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-02-09

Praktiska utmaningar med robotar - föreläsning på hjälpmedelsmässa 9-10 mars

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i framtiden kan interaktiva robotar som kommer när man kallar på dem vara

[...]

2016-01-25

Ny kunskapsöversikt om kommunikation för barn med funktionsnedsättning

"Du, jag och något att tala om" är en guide för föräldrar om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och

[...]

2015-12-04

Poddsamtal om digital tillgänglighet

Användningsforum bildades av regeringen 2012 och har haft som huvuduppgift att säkerställa en kontinuerlig dialog kring

[...]

2015-10-29

Certec släpper ny tankebok

Certec firade i år sitt 25:e genomförande av ”Certec Informerar” - en dag då allmänheten bjuds in för att lyssna på

[...]