lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2018-04-10

Seende teknikstudenter på LTH lär av synskadade

Tillgänglighetsanpassning av befintliga miljöer kan vara både krångligt och ineffektivt, så varför inte tänka rätt från början istället. Vid Lunds tekniska högskola, LTH,  finns en

[...]

2018-01-30

Teknik efter stroke

Vad finns det för teknik och kan den fungera som stöd efter stroke? Projektet ActivABLES har som mål att undersöka hur

[...]

2017-10-19

Universell utformning ger nya möjligheter

Universell utformning och inkluderande design är på god väg att förändra samhället. Men det krävs fortfarande mer

[...]

2017-10-09

Strävan efter lika villkor

– Genom att fokusera på inkludering kan vi göra produkterna mer flexibla så fler kan använda dem utan särskilda

[...]