lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

Bodil Jönsson

2017-05-19

Bodil Jönsson talar på Handikappförbundens 75-årsfirande

— Jag är inbjuden här för att tala om framtiden. Då vill jag först markera att det är viktigt att låta framtiden ligga just där framme. Inte dra in den i nuet, inte kräva av framtiden att

[...]

2016-10-21

Roboten Hobbit - ett trevligt sällskap

"Då hans huvud rör sig blir jag glad och känner uppskattning. Jag tror att jag vill se honom som något som är

[...]

2016-09-26

Certec informerar om rehabiliteringsteknik och design 20 oktober 2016

Dagen vänder sig till alla som har intresse av att se hur teknik och design kan skapa bättre möjligheter för personer

[...]

2016-09-23

Robotar utvecklas med felaktig bild av äldre användare

Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med hemvård, och robotteknik kan vara ett

[...]