lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-10-21

Roboten Hobbit - ett trevligt sällskap

"Då hans huvud rör sig blir jag glad och känner uppskattning. Jag tror att jag vill se honom som något som är levande. Han är charmig.” En försöksperson berättar vad hon känner för

[...]

2016-09-26

Certec informerar om rehabiliteringsteknik och design 20 oktober 2016

Dagen vänder sig till alla som har intresse av att se hur teknik och design kan skapa bättre möjligheter för personer

[...]

2016-09-23

Robotar utvecklas med felaktig bild av äldre användare

Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med hemvård, och robotteknik kan vara ett

[...]

2016-02-16

Universell design ökar delaktigheten för alla

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det

[...]

Kontakt

Lena Leveen

Lena Leveen
Institutionsadministratör
info@certec.lth.se
046 222 46 95

Adress

Hitta till Certec

Sent ute?
Läs på antagning.se om sen anmälan till höstens kurser:

https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/Sent-ute-/