lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

black tree with colored LEDs as leaves stands in the foreground in a workshop

2018-11-22

Technology to help stroke survivors recover

The Certec lab at the Faculty of Engineering at Lund University in Lund, Sweden, has developed interactive devices that offer physical activities for stroke survivors, provide intuitive

[...]

2018-10-24

Med fokus på design för alla – Certec informerar 25 oktober

I år fokuserar ”Certec informerar” på universell utformning som sedan ett par år står högst upp på den

[...]

2018-10-10

Ledig tjänst: Doktorand till projektet Rätt från början

Det 3-åriga projektet Rätt från början, har beviljats medel av Allmänna Arvsfonden med beräknad projektstart hösten

[...]

2018-09-20

Gör ditt examensarbete på Designvetenskaper!

Välkommen på infoträff om hur du gör examensarbete på Designvetenskaper, den 18 oktober kl 12.15-13.00! Vi ses i sal

[...]