lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-02-16

Universell design ökar delaktigheten för alla

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det inkluderande hållbara samhället. Istället är det dags att vi riktar

[...]

2016-02-09

Praktiska utmaningar med robotar - föreläsning på hjälpmedelsmässa 9-10 mars

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i

[...]

2016-01-25

Ny kunskapsöversikt om kommunikation för barn med funktionsnedsättning

"Du, jag och något att tala om" är en guide för föräldrar om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och

[...]

2015-12-04

Poddsamtal om digital tillgänglighet

Användningsforum bildades av regeringen 2012 och har haft som huvuduppgift att säkerställa en kontinuerlig dialog kring

[...]