lu.se

Utbildning

Utbildning och kunskap som gör skillnad

För civilingenjörer och industridesigners är det viktigt att i sina kommande yrkesroller kunna ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor, och medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Kunskaper om människan och förmågan att sätta sig in i olika människors livssituation kommer att vara viktiga egenskaper hos både ingenjörer och designers för att kunna delta i samhällets strävan mot mångfald.

Certecs utbildningar är starkt teknik- och människorelaterade. Rehabiliteringsteknik utgår från människans behov, önskningar och drömmar, vilket kan ställa höga krav på tekniska lösningar.

Certec har fristående kurser som riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig.  

För civilingenjörsstudenter

Obligatoriska kurser för Teknisk Design

Ergonomi MAMF30 (vårterminer)

Obligatoriska kurser för InfoCom

Avancerad interaktionsdesign MAMN01 (lp4)

Valfria kurser

Rehabiliteringsteknik TNSF05 (fd TNX097) (höstterminer)
Universal design, teori och projekt TNSF10 (fd TNX153) (vårterminer)
Ergonomi MAMF30 (vårterminer, valfri för BME4, dvs Medicin och Teknik årskurs 4)
Avancerad interaktionsdesign MAMN01
(valfri för D4 i mån av plats)

För industridesignstudenter

Obligatoriska kurser

Ergonomi MAMF30 (höstterminer)
Universal design, teori TNSA01 (höstterminer)
Universal design, projekt TNSF02 (vårterminer)

Fristående kurser - för alla med grundläggande behörighet

Sidansvarig: