lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Forskning

Certecs forskningsområde är rehabiliteringsteknik. Forskningen handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett funktionshinderperspektiv.

Vår forskning är situerad och vi utgår från det levda funktionshindret. Det innebär att vår forskning utgår från den berördas perspektiv och bedrivs i den livssituation han eller hon befinner sig. Vi försöker skapa användvärd teknik genom en människonära design

Sidansvarig:

Fördjupa dig gärna i följande teori- och metodpublikationer och avhandlingar: