lu.se

Utbildning på forskarnivå

Rehabiliterings- och habiliteringsteknik (sammanfört till Rehabiliteringsteknik) är inriktat på människor med funktionsnedsättningar. Det är ett tvärvetenskapligt ämne och finns i skärningspunkten mellan kunskapsteoretiskt så skilda grenar som teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och medicin.

Allmän studieplan i Rehabiliteringsteknik

Tidigare doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser vid Certec.

LTHs info om utbildning på forskarnivå

LTHs mall för individuella studieplaner (längst ned på sidan)
(Tidigare använt formulär för individuella studieplaner, endast internt):

Gemensamma forskarutbildningskurser vid LTH

Doktorandhandboken (från Högskoleverket)
Doktorandsektionen inom TLTH

CODEX - etiska regler och riktlinjer för forskning
Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ansökningsblankett m m)

Sidansvarig: