lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Universal design - teori TNSA01

2,0 högskolepoäng

Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Länk till kursplan

Länk till kursschema i TimeEdit

Sidansvarig:

Kontakt

Per-Olof Hedvall,ämnesföreträdare, tekn dr
per-olof.hedvall@certec.lth.se
Tel: 046 222 40 94
Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund

 in English