lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Universal design - projekt TNSF02

5,0 högskolepoäng

Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Länk till kursplan

Länk till Moodle

Länk till kursschema i TimeEdit

Sidansvarig:

Kontakt

Håkan Eftring,universitetslektor
hakan.eftring@certec.lth.se
Tel: 046 222 40 96
Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund