lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Att utforma tankestöd i vardagen TFRB20

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola, som personlig assistent eller är anhörig. Den syftar till att du ska få en praktiskt användbar utbildning i att utforma tankestöd för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar. 

Kursansvarig: Fil dr Bitte Rydeman

Kurssekreterare: Lena Leveen

Högskolepoäng: 10 hp

Kurstakt: Tredjedelsfart

Kursperiod: 2021-08-31 - 2022-01-14

Undervisningsform: Internetbaserad distans

Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta. VG kommer att ges till de studerande som särskilt utmärkt sig för god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen samt skriftligt sammanställa material på så sätt att det vittnar om självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.

Betygsskala: U, G, VG

Kursplan: Kursplan för TFRB20 på LTH:s webbplats

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Förtur: Förtur ges till sökande som arbetar med, eller har nära kontakt med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Intyg som styrker anhörigroll, eller pågående anställning och vårdtagargrupp måste bifogas. Intyg från arbetsgivaren (undertecknat och daterat tidigast januari 2021) ska innehålla information om vilken vårdtagargrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs. Intyg som styrker anhörigroll (författas av den sökande och bör inte explicit nämna personliga detaljer om den sökande eller anhöriga) ska innehålla information om funktionsnedsättning samt vilken relation den sökande har till den anhöriga. 

Sista dag att anmäla sig: 2021-04-15 
Ansök på www.antagning.se

Anmäler dig gör du via internet på antagning.se. Dit skickas också eventuella intyg om förtur. 

På http://lth.se/utbildning/frikurs finns information om LTHs fristående kurser.

Sidansvarig:

Kontakt

Bitte Rydeman
Fil dr
bitte.rydeman@certec.lth.se
070 644 24 04

Lena Leveen
Institutionsadministratör
Lena.Leveen@certec.lth.se
046 222 46 95

Litteratur

Eve Mandres bok "Att skapa verkligheter - pedagogik för det omöjliga" finns att ladda ner gratis bland våra fria publikationer.