lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg TFRD30

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig.  Kursen syftar till att du skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.

Högskolepoäng: 7,5

Kurstakt: 25%

Kursperiod: 17 januari – 5 juni 2022

Undervisningsform: Internetbaserad distans

Betygsskala: U, G, VG

Kursplan: Kursplan för TFRD30 på LTH:s webbplats

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Förtur: Förtur ges till sökande som arbetar med, eller har nära kontakt med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Intyg (undertecknat och daterat tidigast juli det år du söker kursen) som styrker anhörigroll, eller pågående anställning och vårdtagargrupp måste bifogas ansökan. Intyg från arbetsgivaren ska innehålla information om vilken vårdtagargrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs. Intyg som styrker anhörigroll (författas av den sökande och bör inte explicit nämna personliga detaljer om den sökande eller anhöriga) ska innehålla information om funktionsnedsättning samt vilken relation den sökande har till den anhöriga.

Anmälan: senast 15 oktober 2021

Anmäler dig gör du via internet på antagning.se. Dit skickas också eventuella intyg om förtur.

Sidansvarig: