lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering (TFRD35)

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning. Kursen behandlar processen (hur man tar fram nytt) men även utvärdering av resultat. Kursen riktar sig till personer med olika bakgrund som yrkesarbetar med, eller har kunskap om produktutveckling, arkitektur, policyfrågor, tjänstedesign eller som fattar beslut om design som påverkar människor. 

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt bör studenten ha genomgått en eftergymnasial utbildning.

Kursansvarig: Per-Olof Hedvall

Kursplan: Kursen TFRD35 på LTH:s webbplats.

Högskolepoäng: 7,5hp

Kurstakt: Kvartsfart

Utbildningsform: Distans

Kursperiod: 28 augusti 2023 till 14 januari 2024

Sista dag att anmäla sig: 17 april 2023
Ansök på antagningens webbplats.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

På LTH:s webbplats finns information om LTHs fristående kurser.

Sidansvarig:

Kontakt

Per-Olof Hedvall
Kursansvarig
per-olof.hedvall@certec.lth.se

Lena Leveen
Institutionsadministratör
Lena.Leveen@certec.lth.se
046 222 46 95

Det är för närvarande problem med några av länkarna till kurslitteratur i kursplanen. 

Här kan du ladda ner rapporten The HaptiMap project (pdf, 2 mb)

Människonära Design (pdf, 4 mb)