lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Metoder för användarmedverkan i designprocesser (TFRD50)

Denna kurs är inriktad på metoder för användarmedverkan och samskapande designprocesser. Kursen behandlar processen: fram för allt hur man tar fram nya idéer och produkter, tjänster, miljöer eller program. Kursen riktar sig till personer med olika bakgrund som yrkesarbetar med, eller har kunskap om produktutveckling, arkitektur, policyfrågor, tjänstedesign eller som fattar beslut om design som påverkar människor.

Om kursen

  • Högskolepoäng: 7,5hp
  • Kurstakt: Kvartsfart
  • Utbildningsform: Distans
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
  • Förutsatta förkunskaper: För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt bör studenten ha genomgått en efter-gymnasial utbildning.
  • Mer information om kursen finns i kursplanen på LTH:s webbplats

Viktiga hålltider

  • Kursperiod: 16 januari - 4 juni 2023
  • Sista dag att anmäla sig: 17 oktober 2022

Externa länkar

Sidansvarig: