lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg (TFRD30)

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig.  Kursen syftar till att du skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.

Högskolepoäng: 7,5

Kurstakt: 25%

Kursperiod: 16 januari – 4 juni 2023

Undervisningsform: Internetbaserad distans

Betygsskala: U, G, VG

Kursplan: Kursplan för TFRD30 på LTH:s webbplats

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Anmälan: senast 17 oktober 2022

Anmäler dig gör du via internet på antagning.se.

Sidansvarig:

Kontakt

Charlotte Magnusson
Kursansvarig, Universitetslektor
charlotte.magnusson@certec.lth.se
046 222 40 97

Lena Leveen
Institutionsadministratör
Lena.Leveen@certec.lth.se
046 222 46 95