lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examination och omexamination

För skriftliga tentamina (utdrag ur LTH 2010/106, samt med tillägg i kursiv stil för tentamina och annan examination gällande Certec) gäller att:

  • De skrivande är skyldiga att styrka sin identitet med godtagbar fotolegitimation. Den skrivningsansvarige, men inte skrivningsvakterna, får avvisa studenter som inte kan uppfylla denna skyldighet. Skrivning som lämnats av den som inte styrkt sin identitet skall inte betygsättas eller rapporteras i Ladok. I de fall då hemtentamen tillämpas, ska identiteten styrkas vid det tillfälle då tentamen lämnas in till kurssekreterare eller ansvarig lärare.
  • Normalt skall en institution erbjuda minst två omtentamenstillfällen per år. I annat fall bör studenten ges möjlighet att tentera inom rimlig tid efter anmält önskemål. Omtentamina förläggs normalt till omtentamensperioderna, i Certec's fall normalt i omtentamensperioderna efter påsk och efter sommaren. Kontakta ansvarig lärare i god tid innan omtentamenstillfället och gör upp om vilka moment som ska omtenteras. Förutom hemtentamen finns då möjlighet att komplettera inlämningsuppgifter, rapporter eller projekt.
Sidansvarig: