lu.se

Examensarbete

Vi handleder och examinerar examensarbeten inom rehabiliteringsteknik, interaktionsdesign och ibland teknisk design, oftast 30hp-examensarbeten för civilingenjörsstudenter eller industridesign-studenter. Vi handleder även examensarbeten i närliggande ämnen där vår kompetens inom interaktionsdesign och rehabilitering behövs. Det som kännetecknar examensarbetena är kopplingen mellan människa, teknik och pedagogik. Fokus är på teknikanvändningen och teknikanvändaren, i rehabiliteringsteknik särskilt teknikanvändare med funktionsnedsättningar.

Ny teknik skapar inte bara nya möjligheter. Teknik tydliggör också människors behov och tvingar oss till nya tankar - både om personerna är nöjda eller missnöjda med den teknik som utvecklas. En intressant fråga är vad som gör tekniken användvärd för den enskilda människan, men också hur vanliga tekniska lösningar kan passa en så stor grupp användare som möjligt (Universell Design).

Hitta lediga exjobb och se samlad information om att göra examensarbete på Designvetenskapers webbplats.

Exempel på tidigare examensarbeten i LUP Student Papers

Interaktionsdesign

Rehabiliteringsteknik

Teknisk design

Sidansvarig:

Kontaktpersoner

Kirsten "Kirre" Rassmus-Gröhn
kirre@certec.lth.se 

Lena Leveen
lena.leveen@certec.lth.se