lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Böcker med fri tillgång

Bland våra publikationer har vi ett antal böcker som vi rekommenderar och ofta refererar till. Vi ser gärna att så mycket som möjligt av vår forskning finns fritt tillgänglig för alla, och är glada att kunna erbjuda dessa böcker för gratis nedladdning.  


Per-Olof Hedvall och Bodil Jönsson, 2015
Att så vidare (25) (16 mb)
I samband med att vi arrangerade Certec informerar för 25:e gången delade vi ut en tankebok med 25 viktiga tankar och tankesätt som vuxit fram under åren som gått.


Bodil Jönsson & Mats Nygren, 2011
Certec – en udda fågel (1.2 mb)

Berättelsen om Certecs historia som publicerades i jubileumsboken "50 år med LTH - en fingervisning om teknik." (Nygren & Mårtensson (red.) Sid 278-289) 


Eve Mandre, 2007
Att skapa verkligheter - pedagogik för det omöjliga (1 mb)
Eve Mandre var under många år aktiv som forskare på Certec, och i present av henne har vi fått möjligheten att erbjuda en av hennes böcker för fri nedladdning och läsning.


Bodil Jönsson (red.), 2005
Människonära design (4 mb)
"Människornära design är till för dig som bryr dig om design och teknik och hur de inverkar på människors liv. Med den här boken, tillkommen under designåret 2005, vill författarna lyfta fram att design inte bara är yta och form utan också konstruktion, funktion och nytta. Design är i grunden inget annat än tankar som förverkligats och som påverkar vardagen för oss alla."


Bodil Jönsson, Lars Philipsson, Arne Svensk, 1998
Vad vi lärt oss av Isaac (sökbar, inscannad bok, 6 mb)
What Isaac taught us (english version)
"... ett teknikutvecklings- och forskningsprojekt som är så framtidsinriktat att det egentligen inte går att genomföra idag. Men vi gör det ändå, och vi gör det i ett rasande tempo." skrev Bodil Jönsson 1994 i boken Teknik och förståndshandikapp. I Vad vi lärt oss av Isaac kan du läsa om resultatet.


Ruth Bauth, Bodil Jönsson och Arne Svensk, 1995
Ge oss bara redskapen (sökbar inscannad bok, 18 mb)
"Om nya möjligheter till utveckling och inlärning i omsorgsverksamhet och särskola, hemma och i samhället."


Arne Svensk och Bodil Jönsson, 1994 
Teknik och förståndshandikapp (sökbar inscannad bok, 14 mb)

 

Vi laddar upp mer material efter hand vi digitaliserar det, titta gärna tillbaka.

 

Sidansvarig:

Kontakt

För information eller frågor om Certecs publikationer, skriv till info@certec.lth.se