lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Susanne Frennert

Forskningsområde
Jag har en fil.kand i Kognitionsvetenskap från Högskolan i Skövde och en MSc in Human Factors and Ergonomics från University College of London. Jag har undervisat och arbetat inom området användbarhet och användarcentrerad design både i Sverige och utomlands. Mitt största intresse är människor, gamla som unga, och hur man kan underlätta vardagen med hjälp av ny teknik och produkter. Jag har bred erfarenhet från intervjuer med äldre, är utbildad inom samtalsterapi och är volontär som jourare på BRIS. Att få forska kring hur vi i framtiden kan använda robotar för att underlätta de äldres vardag i det egna hemmet är ett privilegium.

Projekt
Jag är delaktig i två projekt; GIRAFF+ och HOBBIT.
GIRAFF+ Projektet - Combining social interaction and long term monitoring for promoting independent living, finansieras inom EUs sjunde ramprogram. Projektet ingår i den del som är inriktad på smarta och själv-anpassade miljöer, som kan bidra till att underlätta för äldre personer som väljer att bo kvar i ordinärt boende och ge det stöd äldre personer behöver i sin vardag (FP/-ICT-2011-7). Projektet syftar till att med robotteknik stödja äldre människors behov av kommunikation, trygghet och säkerhet och underlätta tidig upptäckt av hälsomässiga förändringar.

"HOBBIT - The Mutual Care Robot" (Svenska: "HOBBIT - En robot för ömsesidigt omhändertagande i äldre personers hem") finansieras inom EUs sjunde ramprogram och syftar till att i nära kontakter med äldre personer ta fram önskemål om ett robothjälpmedel och utveckla en robot som kan bidra till att äldre personer får möjlighet att kunna bo kvar hemma med en fungerande vardag.
Roboten skall bland annat kunna hjälpa till att undvika fallolyckor (larma vid behov), kunna följa och guida personen i hemmet, kunna lära sig utseendet på olika föremål och gripa och transportera dem och även fylla en social funktion som upprätthåller rutiner och påminner på ett trevligt sätt vid avvikelser.

Det unika i detta projekt är att försöka hitta de egenskaper hos roboten som triggar en relation och ett ömsesidigt omhändertagande (Mutual Care) mellan den äldre personen och roboten. Roboten skall uppfattas och agera lite som ett husdjur, som behöver en del omvårdnad men som också ger stöd och hjälp åt den äldre personen. Vi vill åstadkomma en stark anknytning mellan användaren och roboten och därmed skapa en högre acceptans för roboten jämfört med tidigare angreppssätt inom detta område där fokus i huvudsak har varit på robotens funktion. Kommunikationen med roboten sker bland annat med tal och gester och roboten kommer att fråga och be om förtydliganden när den inte förstår och på så sätt lära sig hur den skall bete sig.

Sidansvarig:

Kontakt

Susanne Frennert
M.Sc, B.Sc, doktorand

Intresseområden
Människa-robotinteraktion, teknik anpassad för äldre personer