lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Linnéa Eklöf

Forskningsområde
Jag har en bakgrund som pedagog men arbetar nu som legitimerad arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Sedan november 2011 är jag också doktorand vid Certec och forskar på 50 % inom ämnet ”Design av kognitivt stöd i vardagen för vuxna med ADHD”. 

I mitt arbete träffar jag många med neuropsykiatriska diagnoser, ADHD/ADD och Aspergers syndrom. Genom psykopedagogiska metoder och hjälpmedelsutprovning försöker jag hjälpa dessa personer att kompensera för de svårigheter i vardagen som följer av att leva med en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Ofta handlar det om stöd i att planera, minnas, komma igång, avsluta, hitta balans och prioritera. Mer information om min arbetsplats finns på www.primavuxen.se

Min forskning handlar om att, utifrån olika infallsvinklar, få ny kunskap om hur det är att leva med ett kognitivt funktionshinder samt utforska möjligheterna att använda teknikens, designens och pedagogikens dynamiska effekter som ett sätt att öka människors tro på sin egen förmåga och kontroll över sin vardag.

Syftet med forskningsarbetet är att ta reda på mer om hur man effektivt kan kompensera för upplevda svårigheter i vardagen genom att använda teknisk och/eller mänsklig assistans. Genom min forskning vill jag även hitta nya pedagogiska metoder och modeller att bedöma, utveckla och designa kognitivt stöd eller teknik för vuxna med ADHD. Forskningen utgår från den berörda människans perspektiv och personens hela sammanhang.

Sidansvarig:

Kontakt

Linnéa Eklöf
leg arbetsterapeut, doktorand

Telefon: 073 323 67 74
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområden
Neuropsykiatri, psykopedagogik, teknisk och mänsklig assistans,
användvärd design, kognitiva hjälpmedel och tankestöd

in English