lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lilian Müller

Jag är industridoktorand från Lunds kommun och i min forskning fokuserar jag på plan- och byggprocesser – om förändrade sätt att kategorisera och principerna om universell utformning kan bidra till mer jämlika och inkluderande perspektiv i plan och byggprocessen.

Jag deltar också i projektet ”Kategorisering som stödjer implementering av universell utformning i Sverige”, ett projekt som Certec driver i samarbete med Göteborgs Universitet.

Sidansvarig:

Lilian Müller
MSSc, Doktorand
Tillgänglighetsrådgivare Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret

070-562 56 17