lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lena Leveen

Jag arbetar med grundutbildningsadministration på Certec och avd för Ergonomi och aerosolteknologi. Är en av arrangörerna till det årligen återkommade arrangemanget "Certec informerar". Fungerar också som administrativt stöd till prefekten och till Per-Olof Hedvall.  Arbetar 100%.

 

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Lena Leveen
institutionsadministratör

Tel: 046 222 46 95
Fax: 046 222 44 31
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

in English