lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kirsten Rassmus-Gröhn

Profil i LUs forskningsportal

Aktuella projekt:

  • Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet: Ett projekt i MSBs satsning "Tillsammans för ett säkrare samhälle". Syftet är att studera hur personer med funktionsnedsättning och deras intresseorganisationer kan involveras som resurser med att förebygga, hantera och återhämta från allvarliga händelser, samt undersöka hur information och kommunikationsvägar vid kriser och extraordinära händelser kan anpassas för alla individer i samhället utifrån universell utformning. Tillsammans med Chalmers och Linnéuniversitetet.
  • Ability: EU-projekt med syfte att ta fram en taktil display för att blinda personer ska kunna få bättre tillgång till digitala texter och bilder.
  • Hållbara digitala arbetsplatser: Pufendorf-tema med målet att få en ökad samordning mellan de mänskliga och de tekniska perspektiven, och identifiera områden för framtida forskning som kan leda till hälsosammare digitala arbetsmiljöer för individen, organisationer, och samhället i stort.  

Undervisning:

Interaktionsdesign, projektmetodik i designprojekt, rehabiliteringsteknik, universell utformning i kurserna:

  • Avancerad Interaktionsdesign MAMN01 (kursansvarig)
  • Projekt år 3, MAMF40 (kursansvarig)
  • Metoder för användarmedverkan i designprocesser, TFRD50
  • Rehabiliteringsteknik, TNSF05
  • Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv, EITA65

Programledare för civilingenjörsprogrammet Informations- och kommunikationsteknik (C) och medlem i programledningen för Datateknik, Infocom och internationell master i AR/VR.

Jag handleder årligen ett flertal examensarbeten inom ämnena interaktionsdesign och rehabiliteringsteknik som har att göra med användbarhet, interaktion, tillgänglighet och e-hjälpmedel.

Sidansvarig:

Kontakt

Kirsten Rassmus-Gröhn
Docent, tekn. dr., civ ing elektroteknik

Tel: 046 - 222 03 50

Profil i LUs forskningsportal
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

in English