lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kirsten Rassmus-Gröhn

Kirsten Rassmus-Gröhn är forskare och lärare med fokus på icke-visuell interaktion, vilket innebär forskning om ljud och haptik (känsel), särskilt för digitala medier. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och  berör metoder för användarmedverkan i design-processer, prototyp-tekniker, universell design samt skapandet av nya innovationer och produkter där målet är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta mer aktivt i samhället samt ha ett ökat välmående. Hon har koordinerat ett nationellt projekt som ledde fram till en öppen programvara som tillsammans med en haptisk penna möjliggör för blinda och synnedsatta barn att rita digitala bilder (HIPP). Hon har också varit ansvarig för arbetspaket (del-projekt) för arbete med användar-krav och användar-utvärdering i två EU-projekt (HaptiMap, NavMem).

Deltar i följande projekt (2019-2020):

 • Rätt från Början: projekt för att stärka kunskapen om, och ta fram metoder för att arbeta med, universell utformning.
 • GameA: aktivitetsspel för att uppmuntra till fysisk aktivitet för barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck (Vinnova)
 • STARR: teknik för att minska risken för en andra stroke genom att erbjuda råd och stöd i hemmet (EU)

Tidigare projekt:

 • Activables: prototyp-framtagning och forskning kring smarta prylar för att motivera till träning efter en stroke (NORDFORSK)
 • Skolkontakten: ett projekt vars mål är att med hjälp av digitala verktyg underlätta kontakten mellan hem och skola (PTS)
 • NavMem: prototyp-framtagning och forskning kring navigationshjälpmedel för personer med begynnande minnessvårigheter vid demens och stroke (EU)
 • Användning av 3D-skrivare i praktisk undervisning för elever med synnedsättningar (uppdrag för SPSM)
 • HaptiMap: nya interaktionssätt för användning av mobila navigationstjänster (EU)
 • Tidsmaskinen: Delprojekt inom projektet Digital Gestaltning (Region Skåne)
 • HIPP: ett audio-haptiskt ritverktyg för användning i skolan (Arvsfonden)
 • NiviNavi: lekfull navigationsträning med en mobil app (Vinnova)

Undervisning: interaktionsdesign, universell design, rehabiliteringsteknik

Jag handleder årligen ett flertal examensarbeten inom ämnena interaktionsdesign och rehabiliteringsteknik som har att göra med användbarhet, interaktion, tillgänglighet och e-hjälpmedel.

Övrigt:

Förutom att jag är involverad i både forskning och utbildning ägnar jag 15% av min anställning åt att vara biträdande prefekt på Designvetenskaper.

Sidansvarig:

Kontakt

Kirsten Rassmus-Gröhn
Civ Ing E, Tekn.Dr.
Universitetslektor

Tel: 046 - 222 03 50
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista 

» Curriculum Vitae (pdf)

Intresseområden
Icke-visuell interaktion, mobila gränssnitt, tillgänglighet

in English