lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Håkan Eftring

Mitt forskningsområde är människa-teknik-lärande-funktionshinder.

1999 disputerade jag i ämnet Rehabiliteringsteknik med min avhandling "The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities" (Användvärdheten hos robotar för människor med rörelsehinder). Dr William S Harwin var min opponent och Prof Bodil Jönsson min handledare. Disputationen sändes live på Internet (först i världen?) med möjlighet att diskutera avhandlingen med mig i efterhand.

Nätbaserat lärande har jag arbetat med sedan 1996, då Certec började ge kurser över internet. Sedan 2002 är jag med i LTHs pedagogiska akademi då jag tilldelades utmärkelsen Excellent Teaching Practice (ETP).

Universal design och webbsidors tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar är andra områden jag är mycket intresserad av.

Forskningsintressen och projekt

  • Robotar för människor med rörelsehinder
  • IT och lärande

Det som gör rehabiliteringsteknik så spännande är kopplingen mellan människa, teknik och pedagogik. Allt mer avancerad teknik kommer in i vanliga människors liv. Rehabiliteringsteknisk forskning fokuserar på teknikanvändningen och teknikanvändaren, speciellt teknikanvändare med funktionsnedsättningar.

Ny teknik skapar inte bara nya möjligheter. Teknik tydliggör också människors behov och tvingar oss till nya tankar - både om vi är nöjda eller missnöjda med den! I många fall kan tekniska hjälpmedel medverka till att människor med funktionsnedsättningar tar makten över sina egna liv. Det jag tycker är intressant är vad som gör teknik användvärd, dvs värd att använda.

Robotar för människor med rörelsehinder

RAID och EPI-RAID
I EU-projekten RAID och EPI-RAID utvecklades och utprovades kontorsroboten RAID för människor med rörelsehinder. Mitt ansvar var att utveckla robotens gripdon så att roboten kan hantera böcker, papper och disketter.

Nationellt robotcentrum för rehabilitering
I samarbete med Rehabcentrum Lund-Orup (numera Rehabiliteringsmedicinska kliniken Lund-Malmö-Orup) har jag arbetat med att skapa ett nationellt robotcentrum för rehabilitering. Här användes kontorsroboten RAID och den rullstolsmonterade Manus-armen inom rehabiliteringen av personer med höga ryggmärgsskador. Syftet var att skapa motivation till rehabilitering genom att öka antalet meningsfulla aktiviteter som kan utföras och att visa på robotteknikens möjligheter till ett ökat oberoende.

Länkar
"Rehabilitation Robotics Jumpstation" var en samlingspunkt för information om rehabrobotar i världen. En hel del info finns kvar.

Manus-armen heter numera iARM och säljs av Assistive Innovations. Den tillverkas av Exact Dynamics.

IT och lärande

DUKOM
I DUKOM-projektet (DistansUtbildningsKOMmittén) fick Certec möjlighet att vidareutveckla tillgängligheten av internetburen undervisning, dvs att stötta inlärningen hos människor med funktionsnedsättningar. I detta projekt har jag kunnat utveckla mitt intresse för IT-pedagogik och tillgänglighet, för att kunna medverka till att skapa ett universitet för alla - även för studerande med funktionsnedsättningar.

LUVIT
Jag har medverkat vid utvecklingen av distansutbildningsverktyget LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool) som förenklar framtagningen av distanskurser för lärare som inte är så vana vid den nya tekniken.

Sidansvarig:

Kontakt

Håkan Eftring
Tekn.dr., ETP
universitetslektor, studierektor

Tel: 046-222 40 96
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae
   (på engelska)

Intresseområden
Robotars användvärdhet för människor med rörelsehinder, 
IT och lärande, tillgänglighet, design för dynamisk mångfald.

in English