lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Eva Flodin

Jag antogs till forskarutbildningen på Certec 2005. Mitt avhandlingsarbete omfattar att dokumentera, analysera och värdera hur en ständig användning av rullståstöd i stället för rullstol kan påverka en människas utveckling. Det mobila ståendets betydelse för person med funktionshinder, utifrån fem aspekter:

Existentiell aspekt
Psykologisk aspekt
Interaktiv designprocess
Fysisk aspekt
Teknisk aspekt

Två utvecklingsarbeten: Konstruktion av nackstöd och konstruktion av uppresningsmekanism.

Sidansvarig:

Kontakt

Eva Flodin
forskarstuderande

Tel: 046 222 46 95
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområde
Ståendets betydelse för de existentiella villkoren vid spinal muskelatrofi

in English