lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Eileen Deaner

Min huvuduppgift är att språkgranska material redan skrivit på engelska och till en viss mån översätta material från svenska till engelska, t. ex, avhandlingar, artiklar för publicering, webbsidor, brev, broschyrer och ansökningar. Jag ingår i Institutionen stabsfunktionen som koordinator/ projektledare/ samordnare för EU ansökningar och projekt.

Följande länkar kan vara användbara när du skriver, läser och talar engelska:

Academic Writing in English at Lund University (AWELU) en gemensam resurs för alla studenter och anställda som skriver på engelska.  

The Merriam Webster Online Dictionary. Detta är ett amerikanskt lexikon med ljudfiler för uttal. 

Cambridge Dictionaries Online

Oxford Dictionaries

Folkets lekicon

http://sv.bab.la/

The Acronym Finder

Universitets- och högskolerådet svensk-engelsk ordbok

Norstedts svenska, svenska/engelska (plus andra som kostar).

Helen Sheppards "Nyttiga tips" på Word For Word.

Faculty of Engineering (LTH) policy on plagiarism in Swedish and English. 

Swedish statues in translation: http://www.sweden.gov.se/sb/d/3288

Diaily Writing Tips: http://www.dailywritingtips.com/ 

Sidansvarig:

Kontakt

Eileen Deaner
MA och BS i Logopedi,
Forskningskoordinator,
Översättare, Språkgranskare

Phone: +46 46 222 39 34
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

in English