lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Delphine Szymczak

Forskningsområde

Jag har en ingenjörsexamen i datorteknik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger i samspelet mellan människor och teknik, och särskilt interaktion med ljud och känsel, och hur den kan användas av människor som har begränsad synförmåga, men även i ett "Design-för-alla" perspektiv.

Att fokusera på det icke-visuella öppnar nya möjligheter för forskning kring hur man interagerar med teknik (t ex med gester, med ljud och känselåterkoppling), men också på nya användningsområden för tekniska lösningar.

Projekter

Jag deltar i flera projekt, som låter mig utforska icke-visuella aspekter både för mobil användning (med t ex mobiltelefoner) och för användning i hemmet (t ex en stationär dator).

HIPP: Ett audio-haptiskt ritverktyg för användning i skolan (Arvsfonden)

HaptiMap: Haptik, ljud och visuell gränsyta för kartor och platsbaserade tjänster (EU ICT)

BONUS : Platsbaserade spel för lek och träning (Harec)

Sidansvarig:

Kontakt

Delphine Szymczak
doktorand i Rehabilitetsteknik

Tel: 046 222 05 16
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområde
Icke-visuell interaktion

 in English