lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Charlotte Magnusson

Jag disputerade 1991 i Matematisk Fysik vid Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingens titel var "Magnetic dipole excitations in even-even nuclei". Under 1992 arbetade jag vid FoU avdelningen på HADAR, Malmö.

Under min första tid på Certec (med början 1993) arbetade jag med hur olika avancerade datortekniker, och då framför allt tekniker från området artificiell intelligens (AI), kan komma människor med olika kognitiva funktionshinder till godo. Jag är författare till "Artificiell Intelligens - introduktionsbok i handikappsammanhang". Rapporter, demo-program, nedladdningsbara filer samt erfarenheter kring expertsystem på CERTEC finns att nå via http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/. Information om projekt social simulator (inklusive gratis programvara att ladda hem) finns på http://www.arkiv.certec.lth.se/expertsystem/socialsimulator/.

Sedan år 2000 har jag alltmer fokuserat sin forskning kring hur man kan använda gester, känsel och hörsel för att interagera med datorer och mobila enheter, och även på senare år börjat intressera mig för "tangible interaction" (interaktiva objekt). Under 2003 arbetade jag inom EU projektet Friendly Rest Rooms (FRR) med framförallt gränssnittsdesign. Sedan dess har jag varit ansvarig för Certec's deltagande i EU projekten MICOLE, ENABLED och ENACTIVE och jag koordinerade EU projektet HaptiMap (www.haptimap.org). Jag har varit ansvarig för vårt deltagande i AAL-projektet NavMem (Navigation Support for Older Travellers with Memory Decline, http://www.navmem.eu/), deltagit i HIPP, och lett de nationella projekten NIVINAVI och UUT. Jag var även ansvarig för vårt deltagande i EU projektet ABBI https://www.abbiproject.eu. För närvarande leder jag projekt ActivABLES http://www.activables.org som stöds av NordForsk, samt är ansvarig för vårt deltagande i EU projektet STARR http://www.starrproject.org . Jag är medlem i punktskriftsnämnden och har på senare tid också börjat arbeta med standardisering inom ISO (ISO/TC 159/SC 4/WG 9 (Tactile Haptic Interaction).

Jag arbetar med hur teknik kan bli mer tillgänglig och med hur gester, känsel och hörsel kan göra interaktion enklare och bättre för alla. Mina intressen ligger både inom interaktionsdesign (hur utformar man nya och bättre tekniska interaktionssätt) och inom utveckling av designmetoder - hur får man med både riktiga användare och riktiga miljöer redan tidigt i designprocessen?

Sidansvarig:

Kontakt

Charlotte Magnusson
Docent, Tekn.dr., Civ.ing.
Teknisk fysik

Tel: 046 222 40 97 
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Curriculum Vitae

Intresseområde
Icke-visuell interaktionsdesign (gester, känsel, hörsel), designmetodik, mobil interaktionsdesign, design för alla, tillgänglighet

in English