lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Bitte Rydeman

Välkommen!

Jag heter Bitte Rydeman och arbetar som forskare och lärare på Certec. Min forskning är bland annat inriktad mot användning och utveckling av kommunikationshjälpmedel för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, men också mot universell utformning och tekniskt och mänskligt stöd i många olika sammanhang.

Just nu leder jag FoU-projektet Mitt liv, mina ord - ett Arvsfondsprojekt inriktat på delaktighet, självbestämmande och tillgång till ett rikt ordförråd för personer som använder samtalshjälpmedel. 

Jag är också kursansvarig för kursen Att utforma tankestöd i vardagen TFRB20, som ges för sista gången höstterminen 2021. Den kommer sedan att ersättas av kursen Design och kognitiv tillgänglighet.

Innan jag kom till Certec hade jag arbetat många år som logoped, först inom barnhabilitering och sedan vid dataresurscentret Dako i Halland. Huvuddelen av min forskarutbildning bedrevs vid det som då hette institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet.

Forskning och utveckling

Mellan 2018 och 2020 deltog jag, i samarbete med Lunds kommun, i EU-projektet CISCOS, som handlade om hur man kan omsätta FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning (CRPD) i praktiken. Under samma tid medverkade jag i projektet Speducult, som bland annat utmynnade i skriften Multisensoriska sinnesrum i Sverige.  

Under 2017 medverkade jag i projektet Universell utformning på skånska muséer och under 2016 till 2019 i EU-projektet STARR, som handlade om teknik för att minska risken för en andra stroke, genom att erbjuda råd och stöd i hemmet.

Under 2015 - 2016 medverkade jag i forskningsprojekten TeMA (Teknisk och Mänsklig Assistans)ABBI (Audio Bracelet for Blind Interaction) och NavMem (Navigationsstöd för personer med minnessvårigheter).

Mellan 2013 och 2015 var jag knuten till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA), för att arbeta med en kunskapsöversikt om kommunikativa hjälpmedel för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättningar, med extra fokus på modern teknik. Kunskapsöversikten Du, jag och något att tala om - om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning går att hämta gratis från Nkas hemsida, men går också att beställa som tryckt bok

2010 - 2013 var jag projektledare för DIKO- den digitala kontaktboken, som var ett samarbete mellan Föreningen Furuboda, Certec, FUB i Lund med omnejd och Lunds kommun. Projektet stöddes av Arvsfonden.

Den 4 juni 2010 försvarade jag min doktorsavhandling kallad "The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids" vid IT-fakulteten i Göteborg. Opponent var professor Susan Balandin från Högskolan i Molde, Norge. Professor Elisabeth Ahlsén vid institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet har varit min handledare och professor Mats Granlund vid Högskolan i Jönköping och professor emerita Bodil Jönsson vid Lunds Universitet har varit mina bihandledare.

Avhandlingen går att ladda ner här: The Growth of Phrases.

Sidansvarig:

Kontakt

Bitte Rydeman
fil dr, leg logoped, universitetslektor

Tel:
070 644 24 04
___________________________
Certec
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

Intresseområden

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tillgänglighet, universell utformning, UDL (universell utformning för lärande), användarcentrerad design, lek och spel, språkvetenskap, kognition.

in English