lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Språket kan stötta den hållbara utvecklingen – journalartikel

2020-11-18

till vänster en utrullad röd matta som leder till två trappsteg före entrén, till höger en toalettskylt med flera symboler och en regnbåge. foto.

Vem inkluderas i begreppet "alla?" Foto: Per-Olof Hedvall och Stina Ericsson

Ett hållbart samhälle tar hänsyn till allas behov, rättigheter och förmågor och det innebär att alla ska kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förutsättningar. Men inkluderas verkligen ”alla” i begreppet ”alla”?

Vem är i praktiken ”alla” när e-hälsotjänster utformas, när transporter utvecklas och när utbildning och kultur planeras. Vem åsyftas när svenska beslutsfattare adresserar ”alla”? Hur kan språket både främja och hålla tillbaka den sociala dimensionen av hållbar utveckling?

Frågorna ställer sig forskarna i artikeln Language that Supports Sustainable Development: How to Write about People in Universal Design Policy i journalen Sustainability.

Författare till artikeln är
Stina Ericsson, Göteborgs universitet
Daniel Wojahn, Göteborgs universitet
Ida Sandström, Arkitektur, LTH, Lunds universitet
Per-Olof Hedvall, Certec, Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet

Läs artikeln Language that Supports Sustainable Development: How to Write about People in Universal Design Policy i journalen Sustainability.


Sidansvarig: