lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Distans för alla  –  vad kan vi lära av det?

2020-06-08

fyra stolar, varannan har ett rött kryss

Foto: Rawpixel

”Att bli nekad tillgång och tillträde till samhället är en ny upplevelse för många. För personer med funktionsnedsättningar är det dock inte något nytt med påtvingad social distansering och isolering. Inte att bli nekad tillgång och tillträde heller för den delen”, skriver Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare för Certec vid Designvetenskaper, LTH, i en krönika publicerad i Funktionshinderpolitik: ”Distans för alla – vad kan vi lära av det?”

”Tillgänglighet förstås ofta som särskilda insatser för personer med funktionsnedsättningar, men om det är något som coronakrisen har visat på så är det att tillgång och tillträde till samhället är ett allmänintresse. Och nu när det handlar om så många människor så förändras normerna i rask takt. Plötsligt är det helt okej att arbeta hemifrån och lösningar som »IT-fika« uppstår. Det är lite bittersött att detta sker först nu. Varför fanns inte dessa flexibla lösningar tidigare? Och vad händer när krisen är över?”, uttrycker Per-Olof Hedvall i krönikan.

Läs krönikan ”Distans för alla  –  vad kan vi lära av det?” publicerad i Funktionshinderpolitik 2020-05-19 

Mer information: Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se 


Sidansvarig: