lu.se

Certec

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

“Dags att börja prata om universell utformning som ett sätt att arbeta”

2021-01-24

Delaktighetsdagen anordnades av Myndigheten för Delaktighet (MFD) den 18 januari, och hade i år fokus på universell utformning och arbetet med Agenda 2030.

Emil Erdtman, doktorand vid Certec som leder projektet "Rätt från början" deltog i ett panelsamtal och pratade om att det är dags att börja fokusera på universell utformning som ett konkret sätt att arbeta, snarare än att se på det som bara ett tankesätt.

Från Certec deltog även Charlotte Magnusson som höll föredraget "Upphandlingsstöd baserat på universell utformning", ett forskningsprojekt som ska ta fram verktyg och metoder för att få med universell utformning i offentliga upphandlingar.

Läs mer om Rätt från början på Delaktighetsdagen på projektets hemsida.

Se programmet för Delaktighetsdagen 2021 och titta på konferensen i efterhand på MFD:s hemsida.

Mer information om forskningen:

Emil Erdtman, doktorand, emil.erdtman@certec.lth.se
Charlotte Magnusson, docent, charlotte.magnusson@certec.lth.se 


Sidansvarig: