lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Låt konkreta situationer visa vägen – intervju

2022-01-17

porträtt av man i hemmamiljö. Foto.

Per-Olof Hedvall, docent vid Certec, Designvetenskaper, LTH.

–Jämlikhet och likvärdighet handlar om att inte behöva pekas ut och stigmatiseras. Det säger Per-Olof Hedvall, forskare vid Certec i en intervju med Akademikerförbundet SSR.

För att skapa möjligheter för alla att vara med på lika villkor i arbetslivet och samhället behöver vi utgå från konkreta levda erfarenheter, förklarar Per-Olof Hedvall, och tar upp principerna för universell utformning som ett verktyg för att komma vidare.

Läs artikeln "Forskning: Låt konkreta situationer visa vägen" på Akademikerförbundet SSR, publicerad 3 januari 2022

Per-Olof Hedvall berättar mer om att utgå från universell utformning i designprocesser i artikeln "Berikande och utmanande arbetssätt" på Myndigheten för delaktighets hemsida, publicerad 9 december 2021.

Vill du veta mer? Kontakta Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se


Sidansvarig: