lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Doktorandtjänst med inriktning mot användarmedverkan i kris- och beredskapsarbete

2021-11-02

Nu finns det en utlyst doktorandtjänst med inriktning mot universell utformning, användarmedverkan och krishantering.

Doktoranden kommer att arbeta inom projektet ”Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet” som finansieras av MSB, där forskare från Designvetenskapers avdelningar Certec och Ergonomi och aerosolteknologi, Chalmers (Design & Human Factors) samt Linnéuniversitetet deltar.

Mer information om tjänsten finns på Varbis webbplats.


Sidansvarig: