lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2022-06-15

glad man står lutad mot ett träd utomhus. Foto.

Bättre tillgänglighet handlar ofta om förbättrad ­teknik. Men tekniken måste gå hand i hand med inkluderande ­pedagogik och lagkrav får inte utgöra broms­klossar. Det menar Håkan Eftring som forskar på olika sätt att göra kunskap...[more]


2022-01-17

porträtt av man i hemmamiljö. Foto.

–Jämlikhet och likvärdighet handlar om att inte behöva pekas ut och stigmatiseras. Det säger Per-Olof Hedvall, forskare vid Certec i en intervju med Akademikerförbundet SSR.[more]


2021-11-17

porträtt av man mot neutral bakgrund. Foto.

Med universell utformning som förhållningssätt kan arbetsplatsen utformas för att fungera för alla.[more]


2021-11-10

Är du intresserad av hur arbetsplatsen kan bli mer inkluderande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar?[more]


2021-11-02

Nu finns det en utlyst doktorandtjänst med inriktning mot universell utformning, användarmedverkan och krishantering. [more]


2021-09-20

Foto. Trappa med röd matta.

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.[more]


2021-06-18

Utomhustrappor i metall som går mellan olika byggnader. Foto.

När det byggs nytt i städerna finns en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. De som inte tillhör den inkluderade skaran riskerar att inte kunna använda den nya byggnaden och dess...[more]


2021-05-28

trappor sträcker sig likt en bro mellan två plattformar med höjdskillnad. Lilian Müller infälld i bild. Foto.

Vem bygger vi för? Frågan ställer sig doktoranden Lilian Müller i sin licentiatuppsats inom Rehabiliteringsteknik vid Certec, Designvetenskaper, LTH.[more]


2021-05-24

En kvinna går i storstaden, sedd bakifrån i motljus. Foto.

Universell utformning är ett politiskt åtagande för att skapa nya produkter, miljöer och tjänster som fungerar för alla människor, inklusive personer med funktionsnedsättning.[more]


2021-01-25

Pojke står på en gräsmatta med telefonen framför sig. Skärmavbild från spelet infälld i bild. Foto.

Projektet GameA har haft som syfte att ta fram aktivitets-spel särskilt utformat för barn med rörelsehinder så som Cerebral Pares (CP) eller ryggmärgsbråck (MMC). De spel som utvecklats uppmuntrar till fysisk aktivitet –...[more]


2021-01-24

Delaktighetsdagen anordnades av Myndigheten för Delaktighet (MFD) den 18 januari, och hade i år fokus på universell utformning och arbetet med Agenda 2030.[more]


2020-11-18

till vänster en utrullad röd matta som leder till två trappsteg före entrén, till höger en toalettskylt med flera symboler och en regnbåge. foto.

Ett hållbart samhälle tar hänsyn till allas behov, rättigheter och förmågor och det innebär att alla ska kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förutsättningar. Men inkluderas verkligen ”alla” i begreppet ”alla”?[more]


2020-09-10

personer som kommer upp för trappan på Lund Central

Välkommen till ”Certec informerar” 22 oktober 2020 – som i år blir digitalt![more]


2020-06-08

fyra stolar, varannan har ett rött kryss

”Att bli nekad tillgång och tillträde till samhället är en ny upplevelse för många. För personer med funktionsnedsättningar är det dock inte något nytt med påtvingad social distansering och isolering. Inte att bli nekad tillgång...[more]


2020-05-15

Collaboration on COVID-19 and inclusiveness between Anna Bruce, Senior researcher at the Raoul Wallenberg Institute and Per-Olof Hedvall, Associate professor in Rehabilitation Engineering and Design, Director of Research at...[more]


2020-05-04

I kölvattnet av covid-19 får massvis av anställda uppleva en del av de begränsningar som personer med funktionsnedsättning tvingas hantera varje dag. Per-Olof Hedvall föreståndare vid Certec, Designvetenskaper, LTH, intervjuas...[more]


2020-04-27

Vilka designmönster och tankestrukturer kan stötta kommuner när de i stadsutvecklingsprocessen använder universell utformning för att få staden att funka för alla? Nu ska Certec vid Designvetenskaper, LTH, Lunds kommun och...[more]


2019-10-08

studenter sitter längs ett långt bord och läser

You are welcome to join us for a workshop at Lund University the 20th of November. The theme for the workshop is Web Accessibility in Higher Education. The aim of the workshop is to discuss how web accessibility can be better...[more]


2019-09-20

”Nuets förnöjsamhet” och ”…Och jag vill leva” är berättelser om tidens förgänglighet, hoppets tvetydighet och trygghet i samband med svår sjukdom. Ulrika Sandén är författare och forskare i Innovationsteknik vid LTH, Lunds...[more]


2019-07-05

Tre personer står på en scen, teckenspråkstolkning är infälld nere till höger.

Universell utformning stod på agendan i Almedalen i år. Projektet Rätt från början höll en interaktiv workshop om vad universell utformning kan innebära för skola, bostad och arbetsliv. – Målet när jag undervisar är att vi vill...[more]


Visar post 1 till 20 av totalt 73.
<< First< Previous1-2021-4041-6061-73Next >Last >>
Sidansvarig: