lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Almedalen: Krisberedskap – vem får vara med?

En ankfamilj som går på en gata och en av ankungarna hamnar efter. Foto.

Seminarium

Tid: 2022-07-05 12:30 till 13:30
Plats: Hästgatan 13 i Visby
Kontakt: jessika [dot] sellergren [at] lth [dot] lu [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Vad händer när elen slutar funka, när transporter inte sker och vattnet inte går att dricka? Hur förbereder sig vårt samhälle för kriser? Vilka får vara med och utforma krisplanerna – och funkar de för alla?

Olyckor, naturhändelser, kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om och medborgarna att agera. Ibland finns det krisplaner att luta sig mot. Men hur jämlika och inkluderande är planerna? Passar de alla? Har all variation i behov och förmågor beaktats? Panelen diskuterar samhällets arbete med krishantering och hur detta inte alltid är anpassat för alla invånare. Panelsamtalet bygger på pågående forskning om hur personer med olika typer av funktionsnedsättningar och äldre kan inkluderas bättre i krisberedskapen – och därmed öka jämlikheten vid kriser. Forskningen görs i samverkan mellan LTH, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet och finansieras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

  • Jonas Borell, psykolog och krishanteringsforskare, LTH, Lunds universitet
  • Therese Fällman, avdelningschef, Hållbar tillväxt, Lunds kommun
  • Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige
  • Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola
  • Elin Vinblad, enhetschef, Furuboda funktionsrätt
  • Lovisa Brännstedt, moderator

Almedalsguidens information om panelsamtalet

Panelsamtalet ingår i Lunds universitets program på temat demokrati under Almedalsveckan.Sidansvarig: