lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier Certec informerar 2011

 

1. DIKO – Den digitala kontaktboken (sal Stora hörsalen)
I DIKO-projektet utvecklar vi en plattform för digitala kontaktböcker där barn med utvecklingsstörning och deras familjer, vänner och skolpersonal kan lägga upp fotografier och filmer att kommunicera runt. Vi visar exempel på hur plattformen används. Läs mer: www.certec.lth.se/forskning/diko/
Bitte Rydeman, Anna Andersson, Karin Andåker och Mona Ekelin

2. Projekt Samspel (sal Lilla hörsalen)
Genom Samspel vill vi öka möjligheterna för personer med omfattande rörelsenedsättning att aktivt delta i musikkulturen. Här presenterar vi våra erfarenheter hittills i projektet. Läs mer: projektsamspel.se/
Håkan Larsson, John Säbom och Bo Nilsson

3. SID – ett projekt för interaktiva sinnesrum (sal 243)
SID bygger på Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet. I projektet designar och utvecklar vi interaktiva upplevelsemiljöer tillsammans med tre Snozelen-verksamheter. Vid denna föreläsning berättar vi om projektets utgångspunkter och visar konkreta exempel från arbetet på väg mot interaktiv Snoezelen.
Läs mer: www.certec.lth.se/forskning/sid/
Per-Olof Hedvall och Henrik Svarrer Larsen

4. Certecs Drömmaskinfabrik (sal 304)
Här visas och berättas om ännu fler Drömmaskiner som utvecklats sen förra året – och även nya spännande som är på gång. Kom gärna med förslag på nya Drömmaskiner!
Läs mer: www.certec.lth.se/droemmaskiner
Björn Breidegard

5. Efficient Tongue-Computer Interfacing for People with Upper-Limb Impairments (sal 304 tillsammans med Certecs Drömmaskinfabrik)
Héctor Alejandro Caltenco Arciniega berättar om, och demonstrerar, sitt forskningsprojekt som handlar om tungstyrning av datorer för svårt rörelsehindrade människor (på engelska).
Läs mer: www.hst.aau.dk/uploads/media/hectorcaltencoarciniega.pdf
Héctor Alejandro Caltenco Arciniega

6. Piffad verklighet – HaptiMap (sal VR-labbet)
Med hjälp av dagens mobiler kan man ”piffa till” verkligheten med ljud och/eller bilder som kompletterar det som redan finns på plats. Jag visar bland annat hur man kan skapa spännande (och tillgängliga) historiska rundor, hur naturområden kan bli mer tillgängliga och hur mobila spel kan göra navigationsträning roligare. Läs mer: www.certec.lth.se/forskning/haptimap/
Charlotte Magnusson

7. HIPP – digitala taktila bilder för användning i skolan (sal 310)
Jag presenterar HIPP-programmet: ett gratisprogram som Certec tagit fram, med vilket man kan rita digitala bilder och uppleva dem med känsel och hörsel. Läs mer: www.certec.lth.se/forskning/hipp/
Kirsten Rassmus-Gröhn

8. HOBBIT – en servicerobot som gamla människor vill ha? (sal 567)
I ett nytt EU-projekt kommer en ny anpassningsbar servicerobot tas fram. I användar­studier kommer att undersökas hur ett ömsesidigt beroende mellan människa och robot kan öka robotens användvärdhet.
Håkan Eftring

 

 

Sidansvarig: