lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Certec informerar 2022

Är du intresserad av universell utformning, inkludering, mångfald och teknik?

Välkommen till Certec informerar!

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

Årets seminarier tar bland annat upp inkluderande krisberedskap, hur 1177 skulle se ut om personer med kognitiva svårigheter deltagit i utformningen och hur interaktiv design och sinnesstimulering kan bidra till nya uttrycksmöjligheter för personer med omfattande kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar.

Certec informerar äger rum den 26 oktober kl 13.00-16.30 i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund.

I år är Certec informerar ett hybridevent, där du kan välja mellan att vara med på plats eller delta digitalt. Det finns plats för 200 personer på IKDC, så passa på att anmäla dig i god tid längre ner på denna sida.

Program

  • Nonkluderande design: tredje generationens universella utformning?
  • Bortom ordkrig och separatism: strategier och orosmoln i genomförandet av universell utformning i Sverige
  • Hur skulle 1177 se ut om personer med kognitiva svårigheter deltagit i utformningen?
  • Vilka får vara med i samhällets krisplaneringsarbete?
  • En stad för alla – universell utformning i stadsutvecklingen
  • Musik, interaktiv design och sinnesstimulering
  • Kommunicera med teknik
  • Verktyg för inkludering
  • Inkluderande e-lärande
  • Teknikspaning: Interaktiva beskrivningar av kartor och diagram

Läs mer om seminarierna under Certec informerar

Anmäl dig till Certec informerar!

Det är kostnadsfritt att delta.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig.

Uppgifterna du skickar in används enbart för genomförandet av ovanstående evenemang. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas vid Lunds universitet på www.lu.se/integritet

Sidansvarig:

Kontakt

Lena Leveen
lena.leveen@certec.lth.se 
046-222 46 95

Är du intresserad?

Certec informerar vänder sig till en bred målgrupp. Det kan vara människor som arbetar inom olika grenar av vård och omsorg, skola, planering och administration. Certec informerar vänder sig även till människor med funktionsnedsättningar och anhöriga, till kuratorer, personliga assistenter, läkare, lärare, LSS-handläggare, studenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, studenter och politiker. Men alla som är intresserade är välkomna att delta.