lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Certec informerar 2021

Universell utformning, mångfald och teknik – 21 oktober 2021

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

I år går evenemanget av stapeln den 21 oktober i ett digitalt format. Under förmiddagen visas temafilmer från Certecs verksamhet och under eftermiddagen ges möjlighet till samtal mellan deltagarna och Certecs medarbetare.

Information:

Tid och plats: 21 oktober kl 10-15 via Zoom

Dagen innehåller två delar:
10.00-12.00 – Certecs temafilmer
13.00-15.00 – ”Certec diskuterar” – Samtal med Certecs forskare

Temafilmerna kan ses från den 14 oktober då de publiceras på Designvetenskapers YouTube-kanal. Samma filmer visas med en kort introduktion till varje film under Certec informerar den 21 oktober. Då kommer det också vara möjligt att ställa frågor i chatten som besvaras under eftermiddagens diskussionsdel.

Läs mer om innehållet på sidan Temafilmer 2021

Program

09.30 

Morgonfika i lobbyn - hjälp att logga in.
Under detta pass kan du som deltagare logga in i Zoom, kontrollera så din utrustning fungerar och få hjälp om det behövs. Då är du på plats när konferensen startar klockan 10.00

10.00

Introduktion
Bitte Rydeman och Robert Olsson 

10.05

Välkommen till Certec informerar 2021
Per-Olof Hedvall

10.10

Jag, du och den tredje uteslutna – Om kategorisering och universell utformning
Per-Olof Hedvall

10.20

Universell utformning - att göra Rätt från början
Emil Erdtman

10.35

Vem bygger vi för?
Lilian Müller

10.45

Universell utformning i upphandling
Charlotte Magnusson

11.00

Paus

11.15

360°-filmer som kognitiva inlevelseövningar för inkluderande arbetsplatser
Håkan Eftring

11.30

Appoteket - Appar och digital teknik som stöd för självständigare liv
Fabian Roslund

11.40

Mobila rörelsespel för alla barn
Kirsten Rassmus-Gröhn

11.50

Mina kommunikationshjälpmedel - med fokus på samarbete och egenmakt
Bitte Rydeman

12.00

Strokelotsen – en resa från idé till app
Charlotte Magnusson

12.15

Situationskort om mångfald som självtest och diskussionsunderlag för inkluderande universitet
Håkan Eftring

12.25

Lunchpaus

13.00

Certec diskuterar – Samtal med Certecs forskare
Samtalsledare: Diana Shafik

15.00

Avslutning

 

Sidansvarig: