lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Certec informerar 2021

Universell utformning, mångfald och teknik – 21 oktober 2021

Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design.

I år går evenemanget av stapeln den 21 oktober i ett digitalt format. Under förmiddagen visas temafilmer från Certecs verksamhet och under eftermiddagen ges möjlighet till samtal mellan deltagarna och Certecs medarbetare.

Information:

Tid och plats: 21 oktober kl 10-15 via Zoom

Dagen innehåller två delar:
10.00-12.00 – Certecs temafilmer
13.00-15.00 – ”Certec diskuterar” – Samtal med Certecs forskare

Temafilmerna kan ses från den 14 oktober då de publiceras på Designvetenskapers YouTube-kanal. Samma filmer visas med en kort introduktion till varje film under Certec informerar den 21 oktober. Då kommer det också vara möjligt att ställa frågor i chatten som besvaras under eftermiddagens diskussionsdel.

Läs mer om innehållet på sidan Temafilmer 2021

Anmäl dig till Certec informerar!

Det är kostnadsfritt att delta.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig.

Uppgifterna du skickar in används enbart för genomförandet av ovanstående evenemang. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas vid Lunds universitet på www.lu.se/integritet

anmälan Certec informerar

Anmäl dig till Certec informerar 2021
Sidansvarig: