lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utställare 2020

Utställare och presentationer

Abilia AB

Fungera 24/7

Vi kommer att prata om vikten av att ha tillgång till rätt hjälpmedel för att få möjlighet att sova ordentligt och vakna utvilad. På dagen har vi kognitiva hjälpmedel för planering och struktur.

Föreläsare: Peter Jinert

Webb: www.abilia.com/sv 

MIS Motion & Idrott för Synskadade Göteborg 

Ett liv på dina egna villkor

Presentation av en helt ny app för personer med synnedsättning, och andra. Bli guidad till en plats, göra en slinga, spara den och gå den igen och tävla med andra om att hitta flest zoner varje månad.

Föreläsare: Denise Cresso Nydén

"Jag har i många år arbetat med att synliggöra vikten av att all teknik är tillgänglig från början."

Webb: www.misgbg.se/vision&motion  

Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationell anhörigstrategi - några konkreta förslag

Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Socialstyrelsen har sedan oktober 2019 ett uppdrag att ta fram en nationell anhörigstrategi, i samarbete med Nka och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Vi berättar gärna mer om detta, men diskuterar också gärna andra frågor som har med anhörigskapet att göra.

Föreläsare: Mona Pihl, möjliggörare/praktiker

Webb: www.anhoriga.se

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Dövblindhet - kommunikation, information och tekniska lösningar

Föreläsare: Karin Jönsson, IKT-specialist, Monika Estenberger, pedagog med inriktning på medfödd dövblindhet, Henrik Hildemar, IKT-pedagog, Jenny Widmark, audionom.

Webb: www.nkcdb.se 

Nordic center of neurofeedback

Vad är Neurofeedback

Föreläsare: Gunilla Radu

Webb: https://nordiccenterofneurofeedback.com 

Picomed

Introduktion av Super Core, det senaste inom AKK och kärnvokabulär.

Föreläsare: Jesper Persson

Webb: www.picomed.se/ 

Strokeföreningen i Malmö

STROKE-föreningen Malmö har som målsättning att ge såväl den strokedrabbade som de närstående meningsfull information om stroke, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att få sätta en guldkant på en ibland trist och arbetsam vardag. Vi arrangerar träffar med olika representanter i vårdkedjan och i samhällsservicen och här har man möjlighet att få svar på många av sina frågor. Vi arbetar för att förbättra de anhörigas situation. Vi anordnar sammankomster med sång, musik och annan form av underhållning. Vi anordnar teaterbesök och andra kulturevenemang. Vi anordnar kurser och studiecirklar inom olika ämnesområden. Vi arrangerar dagsutflykter och även längre resor. Givetvis är såväl utflykterna som resorna handikappanpassade. Alla våra sammankomster präglas av en glad, gemytlig och positiv anda.

Kontaktperson: Henrietta Blomstrand

Webb: strokemalmo.se   

Tobiidynavox AB

Skolvecka hos Tobiidynavox

Under Certec informerar kommer vi fokusera och presentera lösningar för skolan. Vi kommer presentera nya program som ALL och Animega IS - evidensbaserade program utformade speciellt för att lära ut grundläggande läs och skrivförmåga till elever som har språkstörning.
Vi ger er även en liten förhandvisning på Boardmaker 7 som bl. a har över 50 000 symboler!

Föreläsare: Stefan Wångsten

"Vi är ledande inom kommunikationshjälpmedel och AKK. Vi hjälper dig att kunna göra det du en gång kunde eller ej trodde var möjligt."

Webb: www.tobiidynavox.com/sv/utbildningar

Sidansvarig: