lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Certec informerar 2020

En virtuell konferens på temat Samskapande

Välkommen till Certec informerar 22 oktober 2020 – som i år blir digitalt!

Certec har i år valt den spännande lösningen att för första gången arrangera Certec informerar via Zoom! Eftersom det på grund av covid-19 råder osäkerhet kring hur sammankomster kan äga rum under hösten 2020, har vi valt ett digitalt arrangemang detta år.

Har du missat att anmäla dig? Vänd dig till lena.leveen@certec.lth.se, så hjälper hon dig så du kan registrera dig ändå och få en länk till konferensen.

Ett av årets seminarier handlar om tillgänglighet i stadsmiljö. Foto: Kennet Ruona

Program för Certec informerar 2020

08.30 – 09.00

Morgonfika i lobbyn - hjälp att logga in
Under detta pass kan du som deltagare logga in i Zoom, kontrollera så din utrustning fungerar och få hjälp om det behövs. Då är du på plats när konferensen startar klockan 09.00

09.00 – 09.15

Välkommen – inledning med praktiska hållpunkter

09.20 – 09.40

Samskapande, Människonära design och Certecs kärna
Per-Olof Hedvall, docent vid Certec, Lunds Universitet

09.45 – 10.05

Samskapande kategorisering och universell utformning i policydokument
Stina Ericsson, professor i svenska språket, Göteborgs Universitet

10.05 – 10.25

Paus

10.25 – 10.45

Samarbete kring kommunikationshjälpmedel
Bitte Rydeman,universitetslektor vid Certec, Lunds Universitet

10.50 – 11.10

GameA - ett spel som uppmuntrar till fysisk aktivitet
Charlotte Magnusson,docent vid Certec, Lunds Universitet

11.15 – 11.35

Strokelotsen – en resa från idé till app
Kirre Rassmus-Gröhn,docent vid Certec, Lunds Universitet

11.40 – 12.00

Presentation av utställare

12.00 – 12.30

Lunchpaus

12.30 – 12.55

Utställar-presentationer. Välj nummer på den presentation du vill besöka.

13.00 – 13.20

För vem designas staden?
Lilian Müller, Lunds kommun, doktorand vid Certec, Lunds Universitet

13.25 – 13.45

Synen på Universell utformning och tillgänglighet i Sverige
Emil Erdtman, Funktionsrätt Sverige, doktorand vid Certec, Lunds Universitet

13.50 – 14.10

Vad hindrar utvecklingen av ett samhälle för alla?
Mia Larsdotter, Begripsam,doktorand vid Certec, Lunds Universitet

14.10 – 14.30

Paus

14.30 – 14.50

Ett universitet för alla studenter
Håkan Eftring, universitetslektor vid Certec, Lunds Universitet

14.55 – 15.15

Inlevelse ger insikt - om dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen
Håkan Eftring, universitetslektor vid Certec, Lunds Universitet

15.20 – 15.40

Frågestund – möjlighet att ställa frågor och diskutera sådant som inte avhandlats tidigare under dagen.

15.40 – 15.55

Avslutande panelsamtal
Per-Olof Hedvall

16.00 – 16.30

Utställar-presentationer. Välj nummer på den presentation du vill besöka.

Sidansvarig:

Kontakt:

Lena Leveen
lena.leveen@certec.lth.se 
046 222 46 95